Motivace pracovníků České pošty s.p.

Title Alternative:The motivation personnel Czech post
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The motivation is one of the main important issues in the work of a successful manager, which can not be completely ignored today. Working with people with little motivation or even lead unmotivated team is "black dream" of every manager. Executive who is the right engine of motivation is always present for any company large capital whose value is very difficult to quantify. For this reason, the need for daily work with people and the search for ways of motivation that would lead workers to geared to established organizational goals. The goal of my thesis was therefore to obtain relevant information for my future work in managerial incentive values using post study workers' incentives to draw up questionnaires motivational values and overall satisfaction questionnaires, and their subsequent analysis. Detailed analysis of the results obtained are of great benefit to me in particular as regards its own staff management, securing better working conditions, ensuring effective training and career growth opportunities for other social benefits and improve overall communi-cation between colleagues.
Motivace je jeden z hlavních významných témat v práci úspěšného manažera, které nelze v dnešní době absolutně opomíjet. Pracovat s lidmi bez motivace či dokonce vést nemoti-vovaný tým je"černou můrou" každého manažera. Vedoucí pracovník, který je správným motivačním motorem je v současné době vždy pro jakoukoliv firmu velkým kapitálem, jehož hodnota se velmi těžko vyčísluje. Z tohoto důvodu je nutná každodenní práce s lidmi a hledání takových způsobů motivace, které by směrovali pracovníky k vytčeným cílům organizace. Cílem mé diplomové práce bylo tedy získání důležitých informací pro mou budoucí manažerskou práci v oblasti motivačních hodnot pracovníků pošty meto-dou zkoumání motivace vypracováním dotazníků motivačních hodnot a dotazníků celkové spokojenosti a jejich následnou analýzou. Výsledky získané podrobnou analýzou jsou pro mě velkým přínosem zejména v oblasti vlastního řízení pracovníků, zabezpečení lepších pracovních podmínek, zajištění efektivnějšího vzdělávání a kariérového růstu, možnosti dalších sociálních benefitů a zlepšení celkové komunikace mezi spolupracovníky.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 x CD ROM; rozsah: 83 s. (101315 znaků) 4 s. př.
Subject(s)
czech post, motivational factor, stimulative aspect, manager, worker, efficiency, satisfaction worker, corporate culture, česká pošta s.p, motivační faktory, stimulační aspekty, manažer, pracovník, výkonnost, spokojenost pracovníků, podniková kultura
Citation
ISSN
ISBN