Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla

Abstract
Tato diplomová práce pojednává o návrhu a následném vývoji multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. Aplikace je určená pro bezdrátové ovládání regulátoru tepelného čerpadla přímo z mobilního telefonu. Pro vývoj je použit programovací jazyk C# a framework Xamarin.Forms. Regulátor sloužící jako server poskytuje REST API, přes které mobilní aplikace komunikuje prostřednictvím HTTP protokolu. Přijímaná data jsou ve formátu JSON. Výsledná aplikace umožňuje uživateli číst a nastavovat parametry regulátoru online i offline s provedením změn až po připojení k regulátoru.
This master thesis describes the process of design and subsequent development of cross-platform mobile application, which targets mobile devices with iOS and Android operating systems. The application is designed for wireless control of the heat pump controller directly from the mobile phone. The mobile application is developed using the C# programming language and Xamarin.Forms framework. The controller serving as a server provides a REST API through which the mobile application communicates via the HTTP protocol. Received data is in JSON format. The resulting application allows user to read and set the controller parameters both online and offline with changes made after reconnecting to the controller.
Description
Subject(s)
Xamarin Forms, C#, multiplatformní mobilní aplikace, Android, iOS, regulátor tepelného čerpadla, REST API, Xamarin Forms, C#, cross-platform mobile application, Android, iOS, heat pump controller, REST API
Citation
ISSN
ISBN