Člověk v reflexi Václava Bělohradského

Title Alternative:Human in the Reflection of Vaclav Belohradsky
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá pojetím člověka v díle Václava Bělohradského. Jedná se o analýzu fungování dehumanizujících společenských mechanismů a jejich vlivu na ţivot člověka a proměnu společnosti. Diplomová práce vychází ze stěţejních titulů autora. Dále poukazuje na proměnu pojetí člověka ve společnosti.
Description
57 s. +CD ROM
Subject(s)
philosophical thought, filozofické myšlení
Citation
ISSN
ISBN