Česká olympijská kolekce TOKIO 2020

Abstract
Bakalářská práce se zabývá olympijskými hrami a tvorbou české olympijské kolekce do Tokia na rok 2020. První část bakalářské práce je věnována významu olympijských her a olympijských oděvních kolekcí. Druhá část je věnována analýze inspiračních zdrojů reprezentujících jak Českou Republiku, tak Japonsko jako zemi hostující olmypijské hry. V praktické části byla vytvořena autorská olympijská kolekce, propojující českou a japonskou kulturu.
This bachelor thesis is dedicated to the Olympic games and the making of a Czech Olympic clothing Collection for the Tokyo Olympic Games. The first part concentrates on the Olympic Games themselves and the significance of the Olympic collections. The second part analyses the inspiration sources representing both the Czech Republic as our nation and Japan as the host country. The third part revolves around the whole process of making the Czech Olympic Collection for the Tokyo Olympic Games. It has the aim of being undivided and represent both the Czech and the Japanese culture.
Description
Subject(s)
oděvní kolekce, olympijské hry, Věra Čáslavská, olympijská kolekce, wabi-sabi, Clothing collection, Olympic Games, Věra Čáslavská, olympic collection, wabi-sabi
Citation
ISSN
ISBN