Hospodaření komunitních zahrad v České republice

Title Alternative:Działalność ogrodów spolecznych w Republice Czeskiej
dc.contributor.authorNovotná, Eliška
dc.date.accessioned2016-01-05
dc.date.available2016-01-05
dc.date.defense2015-12-31
dc.date.issued2015
dc.description.abstractVýzkum hospodaření komunitních zahrad v ČR se uskutečnil v rámci širšího výzkumného záměru. Kladli jsme si výzkumné otázky týkající se jejich ekonomické soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Věnovali jsme pozornost vybavení a provozování zahrad, zdrojům pro investice a provoz a zveřejňování informací o jejich hospodaření. Zjistili jsme, že zahrady na svém startu potřebují podporu z externího prostředí a poté jsou provozně soběstačné. Jejich ekonomická soběstačnost, stejně jako udržitelnost, je ovšem podmíněna současnou sociální, ekonomickou a politickou situací.cs
dc.description.abstractBadania nad gospodarką ogrodów sąsiedzkich w RCz były realizowane w ramach szerszego projektu badawczego. Zadawaliśmy sobie pytania badawcze dotyczące ich samowystarczalności ekonomicznej i zrównoważonego charakteru. Uwagę poświęciliśmy wyposażeniu i prowadzeniu ogrodów, źródłom finansowania inwestycji i użytkowania oraz publikowaniu informacji na temat ich gospodarowania. Stwierdziliśmy, że ogrody w momencie startu potrzebują wsparcie z zewnątrz a następnie stają się samowystarczalne. Ich samowystarczalność ekonomiczna, oraz zrównoważony charakter są jednak uwarunkowane obecną sytuacją społeczną, gospodarczą i polityczną.pl
dc.description.abstractResearch on the management of community gardens in the Czech Republic was realized within the framework of a broader research plan. We asked research questions about their economic self-sufficiency and sustainability, paying attention to the equipment and operation of gardens, resources for investment and operation and disclosure of information about their operations. We found that starting gardens required support from the external environment, after which they are operationally self-sufficient. However, their economic self-sufficiency and sustainability are subject to the current social, economic and political situation.en
dc.description.abstractDie Forschung der Wirtschaft der Gemeinschaftsgärten in der Tschechischen Republik wurde im Rahmen eines breiteren Forschungsvorhabens realisiert. Wir haben uns Forschungsfragen gestellt, die die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit der Gemeinschaftsgärten betreffen. Wir haben unsere Aufmerksamkeit der Ausstattung und dem Betrieb der Gärten gewidmet, weiter den Quellen für Investitionen und Betrieb und der Veröffentlichung der Informationen über ihre Wirtschaft. Wir haben festgestellt, dass die Gärten am Anfang zuerst eine Unterstützung von der externen Umgebung brauchen und dass sie dann wirtschaftlich unabhängig sind. Aber ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit, genauso wie ihre Nachhaltigkeit sind durch die gegenwärtige soziale, ökonomische und politische Situation bedingt.de
dc.formattext
dc.format.extent24-32 s.
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2015-3-003
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2015_3_03
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/13466
dc.language.isocs
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonMERTON, R.: Studie ze sociologické teorie. Praha, Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9.
dc.relation.isbasedonHABERMAS, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha, Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-134-6.
dc.relation.isbasedonGIDDENS, A.: Důsledky modernity. 3. vydání. Praha, Sociologické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7419-035-3.
dc.relation.isbasedonMOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny. Praha, Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-05-9.
dc.relation.isbasedonBĚLOHRADSKÝ, V.: Přirozený svět jako politický problém. Praha, Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0279-X.
dc.relation.isbasedonGALČANOVÁ, L.: Proces suburbanizace v globální perspektivě. Sociológia. 2012, Vol. 44, Issue 1, pp. 5 – 33. ISSN 1336-8613. [staženo 3. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
dc.relation.isbasedonBAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha, Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-11-3.
dc.relation.isbasedonTÖNNIES, F.: Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig, Fues‘s Verlag, 1887. ISBN 0-88738-750-0.
dc.relation.isbasedonTOFFLER, A.: Šok z budoucnosti. Praha, Práce, 1992. ISBN 80-208-0160-X-750-0.
dc.relation.isbasedonSTACHOVÁ, J.: Občanská společnost v regionech České republiky. Praha Sociologický ústav AV ČR, 2005. ISBN 80-7330-080-X. [staženo 10. 9. 2015]. Dostupné na WWW:
dc.relation.isbasedonRASPER, M.: Urban Gardening. Dauphin, Praha, 2014. ISBN 978-80-7272-562-5.
dc.relation.isbasedonSENNETT, R.: The Fall of Public Man. New York, Vintage Books, 1978. ISBN-13 (EAN) 9780571169023.
dc.relation.isbasedonBERGER P. I., LUCKMANN, I.: Sociální konstrukce reality. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.
dc.relation.isbasedonKABELE, J.: Přerody - principy sociálního konstruování. Praha, Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-359-8.
dc.relation.isbasedonBAUMAN, Z.: Tekuté časy. Praha, Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1656-0.
dc.relation.isbasedonGEHL, J.: Život mezi budovami. Brno, Nadace Partnerství, 2000. ISBN 80-85834-79-0.
dc.relation.isbasedonBACHELARD, G.: Poetika prostoru. Praha, Malvern, 2009. ISBN 978-8086702-61-2.
dc.relation.isbasedonSYROVÁTKA, O. (ed.): Management a ekonomika komunitních zahrad. Oeconomica Jindřichův Hradec, 2014. ISBN 978-80-245-2064-3.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleHospodaření komunitních zahrad v České republicecs
dc.title.alternativeDziałalność ogrodów spolecznych w Republice Czeskiejpl
dc.title.alternativeWirtschafften der Gemeinshaftsgärten in der Tschechischen Republikde
dc.title.alternativeManaging community gardens in the Czech republicen
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage32
local.citation.spage24
local.fulltextyesen
local.relation.issue3
local.relation.volume21
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2015_3_03.pdf
Size:
602.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: