Návrh optimalizace E2E testů pro webovou aplikaci EXevido

Abstract
Tato bakalářská práce Návrh optimalizace E2E testů pro webovou aplikaci EXevido se zabývá metodami testování webových aplikací a optimalizací E2E testů pro testování konkrétní webové aplikace.V práci jsou popsány druhy webových aplikací a jejich testování. Dále popisuje agilní metodiky a jejich provázanost s testováním díky behavior-driven development a test-driven development.Praktická část je soustředěna na vyhotovení nového řešení E2E testů pro testování webové aplikace s popsáním klíčových návrhových vzorů a problémů.
This bachelor's thesis Design of E2E test optimization for web application EXevido studies methods for testing web applications and optimization of E2E tests for specific web application.First part of this thesis describes types of web applications and their testing procedures. Furthermore, this part addresses agile methodologies and their connection with testing thanks to behavior-driven development and test-driven development.Second part of this thesis focuses on designing new E2E tests solution for testing web application while describing key design patterns and problems.
Description
Subject(s)
testování webových aplikací, webové aplikace, behavior-driven development, test-driven development, end-to-end testování, JavaScript, Protractor, Cucumber, web application testing, web applications, behavior-driven development, test-driven development, end-to-end testing, JavaScript, Protractor, Cucumber
Citation
ISSN
ISBN