Přístupy projektového řízení

Title Alternative:Project management tools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis focuses on the most popular and widely used project management approaches. Its task is to acquaint with these methods, which can be followed in project management, and thereby achieve the most effective achievement of objectives, and create comprehensive review of these methods. The first part of this thesis focuses on project management, describes its development, explains its function and defines terms associated with such as project, triple constraints, project life cycle. This part also describes project organizational structure, project manager and related project documentation and software tools. The second part deals with individual approaches, its characteristics, origin and specific properties. This part also includes research executed to find out representation of the individual methods in practice in the Czech Republic.
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nejznámější a nejrozšířenější přístupy projektového řízení. Má za úkol seznámit s metodami, kterými se lze při řízení projektu řídit, a tím docílit k co nejefektivnějšímu dosažení stanoveného cíle, a vytvořit jejich ucelený přehled. První část práce se věnuje samostatnému projektovému řízení, popisuje jeho vývoj, objasňuje jeho funkci a definuje pojmy s tím spojené jako např. projekt, trojimperativ, životní cyklus projektu. Tato část rovněž popisuje organizační strukturu projektu, projektového manažera a s ním spojenou dokumentaci projektu a používané softwarové nástroje. Druhá část se věnuje jednotlivým přístupům, jejich charakteristice, původu a specifickým vlastnostem. Tato část dále obsahuje výzkum provedený za účelem zjistit zastoupení jednotlivých metodik v praxi v rámci České republiky.
Description
katedra: KIN; rozsah: 51 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
project management, methods, project, triple constraints, project life cycle, organizational structure of the project, project manager, prince2, ipma, pmi, iso 10006, projektové řízení, metodiky, projekt, trojimperativ, životní cyklus projektu, organizační struktura projektu, projektový manažer, prince2, ipma, pmi, iso 10006
Citation
ISSN
ISBN