Produktová strategie v podniku

Title Alternative:Product strategy in a company
dc.contributor.authorKlozová, Dominika
dc.date.accessioned2018-12-02T08:25:40Z
dc.date.available2018-12-02T08:25:40Z
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na otázku produktové strategie v podniku na pivovarském trhu. Hlavním cílem je analýza životního cyklu produktu a strategií s ním souvisejících. Na základě zjištěných informací je zpracován návrh na zkvalitnění těchto strategií. Pro tyto účely bakalářské práce byl vybrán Pivovar Nová Paka a.s., který poskytl veškeré potřebné interní informace. Teoretická část je opřena především o literární publikace, které jsou věnovány marketingu, marketingovému plánování, situační analýze, marketingovému mixu, produktu či produktovým strategiím. V praktické části je blíže charakterizován podnik, identifikováni konkurenti Pivovaru Nová Paka a.s. a následně analyzován trh. Dále autorka sestavuje životní cyklus konkrétního produktu. Na závěr autorka podává návrh na zlepšení produktové strategie firmy Pivovar Nová Paka a.s.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a product strategy in a company within beer market. The main aim is to analyse the life cycle of a product and related strategies. According to discovered information, there has been designed the improvement proposal to these strategies. The company Nová Paka Brewery a.s. has been chosen for the main purpose of this bachelor thesis. The company were willing to provide all necessary information. The theoretical part comes out of literary publications, which mostly describe marketing, marketing planning, situational analysis, marketing mix, products and product strategies. In the practical part, there has been described more detailed characteristic of the company Nová Paka Brewery a.s., their main competitors and then analysis of the market. In the following part, the author puts the life cycle of a particular product together. In the conclusion, the author creates an improvement proposal to the product strategy of the company Nová Paka Brewery a.s.en
dc.identifier.signatureV 85/17 Eb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/46927
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbismarketingcs
dc.subject.verbispodniková ekonomikacs
dc.subject.verbismanagerial economicsen
dc.subject.verbismarketingen
dc.titleProduktová strategie v podnikucs
dc.title.alternativeProduct strategy in a companyen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537064
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:37:25cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
12.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
438.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_08517_Eb.pdf
Size:
1.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP