Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu

Title Alternative:Preparing students for entrance exams in mathematics at high school