Analýza využití politiky inflačního cílování v měnové politice ČNB

Title Alternative:Analysis of the use policy of inflation targeting in monetary policy of CNB
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je popsat a vysvětlit čtenáři měnověpolitický režim, který v současnosti používá ČNB - cílování inflace. Zhodnotit jeho výhody a nevýhody. Práce hodnotí vývoj měnové politiky před a po roce 1997. Cílování inflace je srovnáno s režimem měnové politiky cílováním peněžní zásoby. Srovnání je provedeno nejprve teoreticky a poté na základě testu závislosti makroekonomických veličin a inflace. Práce dochází k závěru, že volba režimu cílování inflace byla správná.
This work describes and explains to readers monetary policy, which uses CNB - inflation targeting. The work asses the advantages and disadvantages. There are evaluated the development of monetary policy before and after 1997. Inflation targeting is compared to the previous monetary policy regime monetary targeting. The comparison is based on theory and test dependencies macro-economic variables and inflation. It concludes that the choice of inflation targeting was correct.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 87 s.
Subject(s)
inflace, cílování inflace, peněžní zásoba, cílování peněžní zásoby, česká národní banka, měnová politika, režimy měnové politiky, nástroje měnové politiky, cenová hladina, měnová stabilita, inflation, inflation targeting, money supply, money targeting, the czech national bank, monetary policy, regimes of the monetary policy, instruments of the monetary policy, price level, monetary stability
Citation
ISSN
ISBN