Residenční služby pro seniory v Liberci

Title Alternative:Residential Services for Seniors in Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with biological aging matter and the position of senior citizens in present-day modern society. Basic terms concerning old age and biological aging are defined in the theoretical part of the thesis. There is attention paid to senior citizen care in both the domestic environment and the environment of residential facility. Social Services Act No. 108/2006 is the most important legal norm concerning social services, with which the final theoretical part deals. The practical part of the thesis deals with accessibility of residential care services to the residents of the City of Liberec. The objective of this part was to find out how demand for these services is met and whether the services are utilized by those senior citizens who are in need of them, most importantly those within the range of guaranteed activities i.e. persons with granted degree of dependence III and IV. Beyond the scope of the law guaranteed activities, other facultative services are offered to the clients for payment. The supply of services is conditional on client demands. One of the objectives, on which this thesis is focused, is client satisfaction with offered facultative services from the viewpoint of type and quality.
Práce se zabývá tématikou stárnutí a postavení seniorů v současné moderní společnosti. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se stáří a stárnutí. Pozornost je věnována i problematice péče o seniory v domácím prostředí a v prostředí rezidenčního zařízení. Nejdůležitější právní normou zabývající se sociálními službami je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jemuž je věnována závěrečná část teoretické části.Praktická část se zaměřuje na dostupnost rezidenčních služeb pro občany města Liberec. Cílem bylo zjistit, jak je uspokojována poptávka seniorů po této službě a zda je využívána seniory, kteří potřebují službu v rozsahu garantovaných činností, tj. především osoby s přiznaným stupněm závislosti III a IV. Nad rámec zákonem garantovaných činností jsou klientům nabízeny za úhradu i další fakultativní služby. Jejich nabídka se odvíjí od požadavků klientů. Jedním z cílů, na které se práce zaměřuje, je i spokojenost klientů s nabízenými fakultativními službami z hlediska kvality a typu.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 48
Subject(s)
senior citizen, care allowance, degree of dependence, residential facilities, social services, facultative services, senior, příspěvek na péči, stupeň závislosti, rezidenční zařízení, sociální služby, fakultativní služby
Citation
ISSN
ISBN