Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve schopnosti porozumět textu

dc.contributorDlabola Karel, Mgr.
dc.contributor.advisorBednářová Jana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHrobníková, Mirka
dc.contributor.otherSkolitel : 55350 Malý Miroslav, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55629 Slavík Lubomír, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63838 Voborský Libor, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-04-20
dc.date.defense2015-09-02
dc.date.submitted2013-11-26
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem: Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve schopnosti porozumět textu se zabývá dětmi mladšího školního věku a jejich schopností porozumět textu. V teoretické části se věnuje pojmům: čtení, čtenářská gramotnost, porozumění textu a dalším termínům, které se týkají dané problematiky. Z psychologického pohledu popisuje osobnost dítěte mladšího školního věku a její specifika. Práce seznamuje s dosavadními výzkumy čtenářské gramotnosti PISA a PIRLS, a následně se zamýšlí nad jejich výsledky. V praktické části se zaměřuje na výzkum úrovně porozumění textu u žáků 1. stupně ZŠ a v dalším kroku porovnává výsledky výzkumu z genderového hlediska. Využívá k tomu metody experimentální výuky, dotazník a pracovní list s didaktickým testem. Součástí diplomové práce je soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj a testování porozumění textu. Soubor je určený pro pedagogy i rodiče žáků.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis named: Differences between boys and girls and their ability to understand written text deals with junior school students and their ability to understand written text. The theoretical part focuses on terminology: reading, literacy, ability to understand written text, and other terms which relate to the issue. It describes personality of junior school students and its specifics from psychological point of view. It gives information on existing research projects of literacy, i.e. PISA and PIRLS, and evaluates their results. The practical part focuses on research of the level of ability of junior school students to understand written text, and further it compares the results of the research from the point of view of gender. It uses methods of experimental education, a questionnaire and a worksheet including a didactic test. The diploma thesis contains a folder of worksheets to develop and test the ability to understand written text intended for teachers and student´s parents.en
dc.description.mark
dc.format94 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 465/15 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25579
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. CHALOUPKA, O. Takoví jsme my - čeští čtenáři. Praha: Adonai, s.r.o., 2006. ISBN 80-86500-53-5. LEDERBUCHOVÁ, L. Dítě a kniha: O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86898-01-6. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, s.r.o., 1997. ISBN 80-7178-170-3. SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. ISBN 14-275-85. TRÁVNÍČEK, J. Čteme?. Brno: Host, 2008. ISBN 978-80-7294-270-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectčtenícs
dc.subjectčtenářská gramotnostcs
dc.subjectporozumění textucs
dc.subjectžák mladšího školního věkucs
dc.subjectgendercs
dc.subjectpracovní listcs
dc.subjectdidaktický testcs
dc.subjectreadingen
dc.subjectliteracyen
dc.subjectability to understand written texten
dc.subjectjunior school studenten
dc.subjectgenderen
dc.subjectworksheeten
dc.subjectdidactic testen
dc.subject.verbisporozumění (lingvistika)cs
dc.subject.verbisčtenářská gramotnostcs
dc.subject.verbisděti školního věkucs
dc.subject.verbisgendercs
dc.subject.verbisreaders' literacyen
dc.subject.verbisschool childrenen
dc.subject.verbisgenderen
dc.subject.verbiscomprehensionen
dc.titleRozdíly mezi chlapci a dívkami ve schopnosti porozumět textucs
dc.titleDifferences between boys and girls in the ability to comprehend texten
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineNS, NS-SPUCH
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag29151
local.identifier.verbiskpw06486760
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:11:51cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základí školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.mirka.hrobnikova.pdf
Size:
4.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hrobnikova_ved_Bedn.pdf
Size:
324.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hrobnikova_op_Dlab.pdf
Size:
412.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hrobnikova_obh.pdf
Size:
266.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP