Finanční řízení veřejně prospěšných projektů

Title Alternative:The financial management of projects of public utility
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the financial management of projects of public utility and the methods by which these projects are evaluated. Theoretical findings are applied to the project of new system waste recycling of town Nový Bydžov. This thesis is structured from the theoretical facts to the practical part of the project at the municipal level. The aim of this work is to introduce the technical terms associated with the above-described problems and detailed characteristic of the project New Bydžov. The first chapter is all theoretical and deals with the specification of individual components of the financial management of projects. It engages the definition of "project" including placing its basic characteristics and analyzes the elements of financial management. The second chapter focuses on the funding of projects of public utility in the Czech Republic. Are specified by EU funds, public budgets of Czech Republic and corporate philanthropy, which is one of the private finance of projects of public utility. The third chapter analyzes the methods of evaluation of these projects. Characterized are four major methods - CMA, CUA, CEA and CBA. The last chapter solves the project of new system waste recycling of town Nový Bydžov. Furthermore it deals with the efficiency of using criterial indicators and evaluation method CBA.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního řízení veřejně prospěšných projektů a metodami, pomocí nichž se tyto projekty hodnotí. Teoretické poznatky jsou aplikovány na projekt nového systému třídění odpadů města Nový Bydžov. Práce je členěna od teoretické části po praktické řešení projektu na municipální úrovni. První kapitola je teoretická a zabývá se specifikací jednotlivých prvků finančního řízení projektů. Řeší definici pojmu "projekt" včetně uvedení jeho základních charakteristik a analyzuje prvky finančního řízení. Druhá kapitola je zaměřena na způsoby financování veřejně prospěšných projektů v České republice. Jsou blíže specifikovány fondy EU, veřejné rozpočty ČR a také firemní filantropie, jež se řadí k soukromým zdrojům financování veřejně prospěšných projektů. Následující kapitola analyzuje metody hodnocení těchto projektů. Charakterizovány jsou čtyři stěžejní metody - CMA, CUA, CEA a CBA. V rámci modelové studie je řešen projekt týkající se třídění odpadů ve městě Nový Bydžov. Dále se zabývá jeho efektivností pomocí kriteriálních ukazatelů a pomocí hodnotící metody CBA.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 86 s.
Subject(s)
cost-effectiveness analysis, cost-minimization analysis, cost-benefit analysis, cost-utility analysis, financial management of projects of public utility, corporate philanthropy, eu funds, projects of public utility, the public sector, analýza efektivnosti nákladů, analýza minimalizace nákladů, analýza nákladů a přínosů, analýza užitečnosti nákladů, finanční řízení veřejně prospěšných projektů, firemní filantropie, fondy eu, veřejně prospěšný projekt, veřejný sektor
Citation
ISSN
ISBN