Komunikační strategie ve vybraném podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJirásková, Tereza
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55392 Zelený Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64438 Mikel Vladimír
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-06-01
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá komunikační strategií ve vybraném podniku pohybující se na drogistickém trhu. V první části práce jsou představena teoretická východiska marketingové komunikace, její nástroje komunikačního mixu a základní fakta o konkurenci. Cílem praktické části je analyzovat nástroje komunikačního mixu společnosti, následné porovnání s dvěma přímými konkurenty pohybující se na stejném trhu a na základě získaných informací se snaží navrhnout opatření pro optimalizaci komunikační strategie podniku. Práce nakonec zhodnocuje, že není potřeba výrazně měnit marketingovou strategii společnosti, a proto se především zaměřuje na optimalizaci již používaných komunikačních nástrojů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the communication strategy of chosen company which is focused on drugstore market. First part of work introduces the theoritical basis of communication strategy, its implements of communication mix and basic facts about competition. The aim of the practical part is to analyze implements of communication mix of chosen company. Afterwards it compares two main competitors within the same market and on the basis of gained information, it tries to propose measures to optimize the communication strategy of the company. The work describes in the end facts, that it is not necessary to change marketing strategy of the company noticeably. That is the reason why it is focused more on optimization of communication implements which are already used by the company.en
dc.description.mark
dc.format67 s. 107 237
dc.format.extentIlustrace, Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24100
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonGRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2.
dc.relation.isbasedonKOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
dc.relation.isbasedonPŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
dc.relation.isbasedonSHIMP, Terence. Advertising promotion, and other aspects of integrated marketing communications. 8th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-59360-0.
dc.relation.isbasedonVYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7.
dc.relation.isbasedonDatabáze ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKomunikační strategiecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectnástroje komunikačního mixucs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectCommunication strategyen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectimplements of communication mixen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectoptimizationen
dc.subject.verbiscommunication in marketingen
dc.titleKomunikační strategie ve vybraném podnikucs
dc.titleCommunication strategies of chosen companyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33375
local.identifier.verbis520904
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:19:59cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BAKALARSKAPRACEnaformatovana_finalni_k_odevzdani.pdf
Size:
1.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jiraskova_BP_posudek.pdf
Size:
53.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP