Logopedická problematika u dětí předškolního věku

dc.contributorHarazinová Radka, PhDr. Ph.D. : 54761
dc.contributor.advisorKiryková Simona, PhDr. Ph.D. : 54793
dc.contributor.authorJirsová, Nela
dc.date.accessioned2020-10-18T17:31:26Z
dc.date.available2020-10-18T17:31:26Z
dc.date.committed2019-12-1
dc.date.defense2020-06-17
dc.date.submitted2018-12-1
dc.date.updated2020-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je logopedická problematika u dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat možnosti logopedické pomoci poskytované v rámci běžné mateřské školy.Teoretická část bakalářské práce se zabývá vývojem řeči, narušenou komunikační schopností, teoretickou analýzou pojmových znaků vybraných dětí s logopedickými problémy a logopedickou prevencí v mateřských školách.Praktická část je zaměřena na formy a metody logopedické prevence poskytované učitelkami v mateřských školách. Anketního šetření se zúčastnilo 53 učitelek mateřských škol Libereckého kraje, které odpovídaly na 26 otázek.cs
dc.description.abstractThe topic of the bachelor thesis is speech therapy problematics in preschool aged children. The aim of the bachelor's thesis is to find out and describe the possibilities of improving speech therapy provided within common kindergartens.The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on speech development, impaired communication skills, theoretical analysis a selection of children with speech disorders and speech therapy prevention in kindergartens.The practical part is focused on the forms and methods of speech therapy prevention provided by kindergarten teachers. The 26 question survey was done by 53 kindergarten teachers in the Liberec region.en
dc.description.mark
dc.format81 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202002213
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157961
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Praha: Grada, 2006. Pedagogika (Grada). ISBN 80-247-1110-9. [2] KUTÁLKOVÁ, Dana. Budu správně mluvit: chodíme na logopedii. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3687-7. [3] LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5. [4] SOVÁK, Miloš. Logopedie předškolního věku. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Knižnice speciální pedagogiky. [5] VYŠTEJN, Jan. Dítě a jeho řeč. Praha: Baroko & Fox, 1995. ISBN 80-85642-25-5.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectlogopedická prevencecs
dc.subjectřečcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectnarušená komunikační schopnostcs
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectspeech therapy preventionen
dc.subjectspeechen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectimpaired communication abilityen
dc.titleLogopedická problematika u dětí předškolního věkucs
dc.titleLogopaedics problematics of pre-school age childrenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000446
local.identifier.stag39247
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668060
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2213
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.nela.jirsova.pdf
Size:
1.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pos_Jirsova_vedouci.pdf
Size:
316.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jirsova_oponent.pdf
Size:
310.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Jirsova.pdf
Size:
173.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP