Možnosti využití osobnostní a sociální výchovy na letním táboře pro děti mladšího školního věku k rozvoji kreativity a posílení vztahů ve skupině

dc.contributorHonsnejmanová Ivana, MgA.
dc.contributor.advisorKiryková Simona, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolubová, Barbora
dc.contributor.otherSkolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 60649 Machuta Jiří, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64461 Mayer Jaromír
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-05-04
dc.date.defense2017-01-23
dc.date.submitted2015-05-04
dc.date.updated3.3.2017 15:04
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce představuje návrh programu letního dětského tábora pro děti mladšího školního věku. Tento tábor se zaměřuje na rozvoj dítěte pomocí osobnostní a sociální výchovy. Bakalářská práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se snaží zmapovat oblasti, které se týkají mladšího školního věku, volného času a práce s kolektivem. Důraz je kladen na přiblížení osobnostní a sociální výchovy a jejím využití na letních táborech. Praktická část je zaměřena na vlastní návrh programu letního tábora pro děti mladšího školního věku, jeho realizaci a zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis introduces a suggested programme plan for a summer camp for primary school children. The camp itself focuses on developing personality traits and social skills through the methods of personal and social education. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part aims to analyze the methodology and scientific branches associated with elementary school children, the children's free time and the ways of working with a group of such individuals. The main emphasis is on the personality and social education and its utilization by summer camps.The practical part focuses on the actual suggested programme plan for the primary school children, its realisation and evaluation.en
dc.description.mark
dc.format88 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24585
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. Praha: Artama, 1992. ISBN: 80-7068-041-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonHANUŠ, R. a L. CHYTILOVÁ, Zážitkové pedagogické učení: modely zkušenostního učení, motivace, prostředky zážitkové pedagogiky, projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-2816-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonPÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: Teorie, praxe a perspektivity mimoškolních výchov a zařízení volného času. Portál, 1999. ISBN: 80-7178-295-5.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. V Praze: Univerzita Karlova: Karolinum, 2001. ISBN: 80-246-0181-8.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonVALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4473-5.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectOsobnostní a sociální výchovacs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectvývojcs
dc.subjecttáborcs
dc.subjectkreativitacs
dc.subjectvztahy ve skupiněcs
dc.subjectpersonal and social educationen
dc.subjectprimary schoolen
dc.subjectpersonality developmenten
dc.subjectsummer campen
dc.subjectcreativityen
dc.subjectrelationships within a groupen
dc.subject.verbisosobnostní a sociální výchovacs
dc.titleMožnosti využití osobnostní a sociální výchovy na letním táboře pro děti mladšího školního věku k rozvoji kreativity a posílení vztahů ve skupiněcs
dc.titleThe possibilities of using personal and social education at a summer camp for school children to develop creativity and strengthen relationships within a groupen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePVC
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationB7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag32902
local.identifier.verbis525274
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:43:19cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_30._6._2016_papir.pdf
Size:
2.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Holubova_oponent.doc
Size:
97.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Holubova_vedouci.doc
Size:
750 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
11.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP