Preference trávení volného času a její vývoj u dětí staršího školního věku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá volným časem u dětí staršího školního věku. Teoretická část rozebírá pojmy volný čas, výchova ve volném čase, specifikuje starší školní věk a představuje možnosti trávení volného času ve Dvoře Králové nad Labem. Druhá část zkoumá volný čas ve třech oblastech, a sice v oblasti trávení volného času, v oblasti spokojenosti s nabídkou volnočasových institucí a v oblasti zájmových činností. Zjištěné výsledky jsou porovnávány mezi žáky 6. tříd a žáky 9. tříd.
Bachelor thesis deals with leisure time at older school age children. The theoretical part discusses concepts of leisure time, education in leisure time, specifies the older school age and presents opportunities for spending leisure time in Dvůr Králové nad Labem. The second part examines leisure time in three areas, namely in the area of leisure time, in the area satisfaction with the range of leisure institutions and also in the area of interest activities. The results are compared among pupils of the 6th clesses and pupils of the 9th classes.
Description
Subject(s)
volný čas, volnočasové aktivity, výchova ve volném čase, zařízení pro volný čas, starší školní věk, leisure time, activities in leisure time, education in leisure time, institutions for leisure time, older school age
Citation
ISSN
ISBN