Elektronická třídní kniha

Title Alternative:an Electronic class register
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals mainly with the development of a web application supposed to substitute the function of a normal class register. The application was created using the Django web framework; it works with the SQLite3 database, and is aimed at both the PC and mobile platforms. The text of the work describes not only the theoretical background of the project, meaning the advantages of using electronic tools in such a field, and which other similar projects are already available, but also, and mainly, the created application itself. This means the reader will find why and how the application was created, or what other usages this particular application may have.
Tato práce se zabývá především vývojem webové aplikace zastupující funkci klasické třídní knihy. Aplikace byla vytvořena za pomoci Django web frameworku, aplikace pracuje s SQLite3 databázi, a je určena jak pro PC, tak pro mobilní zařízení. Text samotné práce pak popisuje jednak teoretické pozadí projektu, konkrétně jaké má využití elektronických nástrojů v této oblasti výhody, a jaké nástroje jsou již na českém trhu k nalezení, hlavně ale popisuje vytvořenou aplikaci samotnou. Čtenář zde tedy najde, jak a proč byla vytvořena, či jaké má taková aplikace další možné využití.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 64 s. (cca 109 000 znaků)
Subject(s)
electronic class work administration, school is, django, python, web, elektronická správa výuky, školní is, django, python, web
Citation
ISSN
ISBN