Financování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v České republice

dc.contributor
dc.contributor.advisorHyblerová Šárka, Ing. Ph.D. : 54833
dc.contributor.authorAlbrechtová, Adéla
dc.date.accessioned2022-07-29T04:29:35Z
dc.date.available2022-07-29T04:29:35Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-01
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-1
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje charakteristice neziskových organizací a jejich činností se zaměřením na poskytování sociálních služeb. Definuje sociální služby, a termíny důležité pro přiblížení sociálních služeb. Charakterizuje význam a funkci nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby ve společnosti. Podrobněji rozebírá financování nestátních neziskových organizací, podle jednotlivých zdrojů a možností financování činnosti organizace. Dále se práce zaměřuje na případovou studii vybrané neziskové organizace poskytující sociální služby, a to konkrétně Diakonie českobratrské církve evangelické - středisko v Jablonci nad Nisou. Zde práce analyzuje organizaci, její vznik, služby, které nabízí, organizační strukturu a financování, kde se hodnotí výše a vývoj finančních zdrojů. Dále se práce zabývá návrhy na další možnosti financování organizace. Na závěr jsou zhodnoceny veškeré poznatky a formulována vlastní doporučení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the characteristics of non-profit organizations and their activities with a focus on the provision of social services. Defines social services, and terms important for the approach of social services. Describes the importance and function of non-governmental non-profit organizations providing social services in society. It also focuses on financing non-governmental non-profit organizations, according to individual sources and possibilities of financing the organization's activities. Furthermore, the work focuses on a case study of a selected non-profit organization providing social services, namely the Diakonie českobratrské církve evangelické - center in Jablonec nad Nisou. Here the thesis describes the organization, its origin, the services it offers, organizational structure and financing, where the amount and development of financial resources is evaluated. Furthermore, the thesis deals with proposals for other options for financing the organization. In the end, all findings are evaluated and their own recommendations are formulated.en
dc.description.mark
dc.format53 s. (64 698 znaků)
dc.format.extent-
dc.identifier.signatureV 202203882
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165899
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemPELIKÁNOVÁ, Anna,~2018. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky.~ Praha: Grada Publishing. ISBN~978-80-271-2117-5. itemSTEJSKAL, Jan a~Václav DOBROZEMSKÝ,~2016. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer.~ISBN~978-80-7552-104-0. itemŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ,~2017. Úspěšná nezisková organizace. Praha:~Grada Publishing.~ISBN~978-80-271-0249-5. itemHESLOP, Philip a~Cathryn MEREDITH, 2020.~Social Work Theory in Practice. London: SAGE. ISBN~9781526492371. itemPROUZOVÁ, Zuzana, 2015. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8084-3. itemPROQUEST, 2021.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Michaela Albrechtová, ředitelka Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko v Jablonci nad Nisoupar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDiakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisoucs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectLiberecký krajcs
dc.subjectnestátní nezisková organizacecs
dc.subjectneziskové organizacecs
dc.subjectsociální službycs
dc.subjectveřejné zdroje financovánícs
dc.subjectDiakonie ČCE - center in Jablonec nad Nisouen
dc.subjectsubsidiesen
dc.subjectfinancingen
dc.subjectLiberec regionen
dc.subjectnon-governmental non-profit organizationen
dc.subjectnon-profit organizationsen
dc.subjectsocial servicesen
dc.subjectpublic sources of financingen
dc.titleFinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v České republicecs
dc.titleFinancing of non-governmental non-profit organizations providing social services in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationB0413A050006
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000001
local.identifier.stag43272
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701170
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3882
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Albrechtova_Adela__elektro.pdf
Size:
811.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2022_Albrechtova.pdf
Size:
239.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP