Výuka Anglického jazyka děti předškolního věku bez využití mateřštiny

Title Alternative:Teaching English to Very Young Learners with Minimal use of the Mother Tongue
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis is dealing with methods of teaching English as a foreign language at the first grade of basic school. The goal is to show how we can proceed in teaching with minimal use of mother tongue.Basic findings from the area of teaching very young learners as well as methodology principles specific for the age are introduced in the theoretical part.The theory is supplemented with methodology comments to connect theoretical and practical parts. In the practical part methodology of classroom research is presented as well as examples of lesson plans.The goal is to explain the importance of using the target language in the process of its teaching as well as the necessity of not missing out the sense of the mother tongue.
Diplomová práce se zabývá způsobem výuky anglického jazyka v první třídě základní školy. Úkolem je ukázat, jak lze ve výuce postupovat s minimálním využitím mateřského jazyka. V teoretické části jsou uvedeny základní poznatky z oblasti vzdělávání dětí mladšího školního věku, didaktické zvláštnosti a zásady této věkové skupiny. Teorie je doplněna o didaktické poznámky, které čtenáři pomohou propojit teoretická východiska a praktickou část. V praktické části je prezentován vzorový způsob výuky, který se řídí uvedenými teoretickými poznatky. Cílem práce je vysvětlit důležitost užívání anglického jazyka k jeho výuce a zároveň neopomíjet význam jazyka mateřského.
Description
katedra: KAJ;
Subject(s)
english, mother tongue, teaching, very young learners, anglický jazyk, mateřský jazyk, výuka, mladší školní věk
Citation
ISSN
ISBN