Vývoj mezd v automobilovém průmyslu a jejich porovnání s vybraným průmyslovým odvětvím

Title Alternative:Development of wages in Automotive and their comparation with other selected industrial sector
Abstract
Předmětem diplomové práce je rozbor mezd výše zmíněného průmyslu s průmyslem sklářským v období 2010-2015. Teoretická část práce se zabývá popisem trhu práce, podnikové personalistiky, odměňováním pracovníků, jejich hodnocením a rozborem mezd jako takových. Popis dále přechází k jednotlivým průmyslovým odvětvím a společnostem, jež je reprezentují. Praktická část práce se věnuje rozboru vývoje mezd v obou odvětvích a jejich následnému vzájemnému porovnání. Analýza primárně čerpá z údajů Českého statistického úřadu, Sdružení automobilového průmyslu a Asociace sklářského a keramického průmyslu. Mimo porovnání mezd mezi jednotlivými odvětvími se analýza věnuje rovněž komparaci vzájemných odchylek mezi jednotlivými zdroji. Na závěr práce je autorovo doporučení, jež je zpracováno na základě výsledků analýz.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN