Motivační bonusový systém v MEGA a.s.

Title Alternative:The Motivation Bonus System in MEGA a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is focused on work motivation and especially on employee benefits. Any organization can not achieve the aim without work of its staff and the staff can not work effectively without suitable motivation. Workers are not motivated just with wages, non-financial bonuses are offered too. These are working environment, education system or public recognition. There should be a staff department in every middle-sized company. Workers can be satisfied for teamwork or they can be satisfied as individuals. First part of this work is about motivation which is descibed in bibliogrphy, second part is dedicated to personal work in chosen company. There can be some diferences between benefits offered by employers and benefits which are prefered by employees based on experience. Presente circumstances is that benefits market is very variegated.
Práce je zaměřena na pracovní motivaci a hlouběji rozebírá zaměstnanecké benefity. Žádná organizace nemůže dosáhnout svých cílů bez práce zaměstnanců a ti nepracují efektivně bez patřičné motivace. Pracovníci nejsou motivováni k výkonu jen prostřednictvím finančního ohodnocení, ale uplatňují se také nefinanční odměny, které zahrnují pracovní prostředí, systém vzdělávání nebo třeba veřejné uznání. Pro větší firmy je velmi podstatná existence personálního útvaru. Je možné odměnit pracovníky za týmovou práci, nebo mohou být ohodnoceny jejich individuální zásluhy. V první části práce je motivace popsána na základě dostupné odborné literatury, druhá část se věnuje péči o zaměstnance v konkrétní organizaci. Praxe také naznačuje, že existují nepatrné rozdíly mezi benefity, jež nabízejí zaměstnavatelé a benefity, které jsou preferovány zaměstnanci. V současné době je trh zaměstnaneckých výhod velice pestrý.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 78 s.
Subject(s)
company social policy, employee benefits, motivation, personal valuation, social fund, system of benefits, team bonus, teambuilding, teamwork, union contract, work motivation theory, kolektivní smlouva, motivace, osobní ohodnocení, sociální fond, sociální politika podniku, systém výhod, teambuilding, teorie pracovní motivace, týmová práce, týmový bonus, zaměstnanecké benefity
Citation
ISSN
ISBN