Kolektivní investování v České republice

Title Alternative:Mutual Investment in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Mutual investment is a phenomenon interfering in all parts of the economy. This diploma thesis deals with the area of mutual investment in the Czech Republic It is divided info seven chapters. The first chapter is meant to be an introduction to the theory of mutual investment The second chapter describes the history of mutual investment in Europe, the United States of America, and in the Czech Republic. The third chapter deals with the legislation of the mutual investment in the Czech Republic. The farther chapters, the fourth, fifth, and sixth, are focused on the funds working in the Czech Republic, and on their specifications. The seventh and final chapter identities the supervision of the financial markets in the Czech Republic, both legal and selfregulative authorities. The aim of the diploma thesis is to provide a view on the basic issues of the mutual inestment in the Czech Republic.
Kolektivní investování je fenomén, který zasahuje do všech části ekonomiky. Tato práce se zabývá oblastí kolektivního investování v České republice. Je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je pojata jako úvod do teorie kolektivního investování. Druhá kapitola popisuje historii kolektivního investování v Evropě, USA a v České republice. Třetí kapitola se zabývá legislativou kolektivního investování v České republice. Další kapitoly, čtvrtá, pátá a šestá, jsou zaměřeny na fondy kolektivního investování působící v České republice a na jejich zvláštnosti. Sedmá a poslední kapitola uvádí dohled nad finančními trhy v české republice, jak zákonnými tak i samoregulačními orgány. Cílem diplomové práce je pohled na základní otázky kolektivního investování v České republice.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 97 s. 11 s.
Subject(s)
mutual investment, investment company, mutual fund, mutual fund share, open-end fund, closed-end fund, volatility, exhange rate, face value, actual value, kolektivní investování, investiční společnost, investiční fond, podílový fond, podílový list, otevřený podílový fond, uzavřený podílový fond, volatilita, kurz, nominální hodnota, aktuální hodnota
Citation
ISSN
ISBN