Volnočasové aktivity cizinců žijících na Jablonecku a Liberecku

Title Alternative:Leisure activities of the foreigners living in Jablonec nad Nisou and Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of the thesis "Leisure time activities of foreigners living in Liberec and Jablonec? is to find out what kind of leisure time activities are foreigners in this area interested in. Whether the demand of foreigners for these activities coincides with offer of the chosen organizations, whose activities focuses on the integration of foreigners into society in the Czech Republic.The first part deals with general information on foreigners in the Czechn Republic aimed at Liberec and Jablonec. It also states what are the causes of migration and the related problems and solutions of integration of foreigners into society. This section defines what generally leisure time is and leisure time related to foreigners. It further provides a list of selected major organizations that offer leisure time activities as a good solution for the integration of foreigners into Czech society.The second part will analyze the leisure time interests of foreigners and possibilities of free-time activities offered by the selected organizations to assist in the integration of foreigners in Liberec and Jablonec region. This will be done through interviews with a selected sample of foreigners and observations conducted during visits to these organizations.The conclusion of the thesis will be discussion of supply, demand and the overall availability of leisure time activities for foreigners in Liberec and Jablonec. Possible solutions will be given, that might help to offer more varied activities and usefulness of these activities to better integrate foreigners into society.Aim of the work: The Main aim of this thesis is to ascertain what kind of leisure time activities are foreigners of Liberec and Jablonec region interested in and to analyze them. Leisure time refers to the degree of integration and therefore we could call it a mirror of real integration. The aim is also to show that certain leisure-time activities can help foreigners integrate into the host society. Furthermore to detect if the demand for leisure time activities of foreigners living in Liberec and Jablonec is identical to the offerings of selected organizations.
Předmětem bakalářské práce ?Volnočasové aktivity cizinců žijících na Jablonecku a Liberecku? je zjistit, o jaké volnočasové aktivity se cizinci v tomto regionu zajímají. Zda se poptávka po určitých volnočasových aktivitách cizinců shoduje s nabídkou volnočasových aktivit, které jsou cílené svou činností na integraci cizinců do společnosti v České republice.První část se zabývá obecnými údaji o cizincích v České republice se zaměřením na Jablonecko a Liberecko. Dále uvádí, jaké jsou příčiny migrace a na ní navazující problémy a řešení integrace cizinců do společnosti. Též popisuje migrační politiku státu a koncepci zaměřenou na integraci cizinců. Tato část nadále definuje volný čas a volný čas cizince. Dále podává přehled o vybraných organizacích a projektech, které nabízí volnočasové aktivity jako jedno z řešení dobré integrace cizinců do české společnosti.Druhá část bude především zaměřena na analýzu volnočasových zájmů vybrané skupiny cizinců. Dále se soustřeďuje na možnosti volnočasových aktivit nabízených vybranou organizací, které jsou cílené svou činností na integraci cizinců do společnosti v ČR. Výzkum bude proveden za pomoci rozhovorů s vybraným vzorkem cizinců a pozorování provedeném během návštěv v těchto organizacích.V závěru bude provedena diskuze o způsobu trávení volného času cizinců, která bude následována diskuzí o poptávce, nabídce a celkové dostupnostivolnočasových aktivit pro cizince na Jablonecku a Liberecku.Cílem práce: Primárním cílem výzkumu je zjistit a analyzovat způsob trávení volného času vybrané skupiny cizinců žijících na Jablonecku a Liberecku, který poukazuje na stupeň jejich integrace a tudíž bychom ho mohli nazvat zrcadlem opravdové integrace. A ukázat,že určité volnočasové aktivity mohou cizinci pomoci v jejich integraci do hostitelské společnosti. Dále se práce zaměřuje na otázku, zda poptávka po volnočasových aktivitách cizinců žijících na Liberecku a Jablonecku je shodná s nabídkou volnočasových aktivit, které jsou cílené svou činností na integraci cizinců do společnosti v České republice.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 85 s. (140 259 znaků)
Subject(s)
foreigner, migration, migration policy, integration, multicultural society, leisure time activity, cizinec, migrace, migrační politika, integrace, multikulturní společnost, volný čas, volnočasová aktivita
Citation
ISSN
ISBN