Experimentální analýza seskání staplových přízí

Title Alternative:Experimental analysis of staple yarns twist take-up
Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o analýze seskání staplových přízí. Nejdříve se provádí rešerše o skaní, seskání a jeho vztah k jednoduché a skané přízi. Další část práce je zaměřena na charakteristiku použité jednoduché příze pro experimentální část, popisuje technologii výroby příze i základní parametry jednoduché příze. V práci je dále uveden popis a princip přístroje, na kterém byl experiment prováděn. V závěrečné části práce jsou vyhodnoceny experimentální výsledky. Podle těchto výsledků bylo vyjádřeno seskání jako fuknce zákrutů jednoduché příze a zákrutů skacích.
This thesis deals about analysis of staple yarns twist atke-up. First of all the theory about twisting, twist take-up and his dependance to single and doubling yarn is performed. Next part of work discuss about charakteristic single yarn for experiment part. It describes technology construktion yarn and basic charakteristics single yarn. The experiments is next state description and principle apparatus, where the experimentans were performed on. The experiments results are evaluated in the final part of the work. According to these results the twist take-up as a function of the twist single and double twist yarn was expressed.
Description
katedra: KTT;
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN