Adaptační proces nových pracovníků ve stanoveném podniku

dc.contributorRoubalová Eva, Ing.
dc.contributor.advisorSyrovátková Jaroslava, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKanisová, Markéta
dc.contributor.otherSkolitel : 55356 Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 54805 Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65858 Cintlová Michaela, Ing.
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-05-02
dc.date.available2018-05-02
dc.date.committed2018-05-31
dc.date.defense2018-01-30
dc.date.submitted2016-10-30
dc.date.updated30.1.2018 11:12
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá současný stav adaptačního procesu ve společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. Práce je především zaměřena na pozici svářečů a jejich postupné začleňování. Téma adaptačního procesu je aktuální, jelikož mnoho společností, nejen v České republice, adaptaci jako takovou nemá a to může být následkem velké fluktuace především ve výrobních závodech. Teoretická část vysvětluje pojmy, jako jsou personální politika či kultura podniku, ale také průběh adaptačního procesu a spolu s ním spojené hodnocení zaměstnanců. Cílem práce je najít případné chyby v adaptaci a navrhnout, jak by společnost měla těmto chybám předejít či jak je omezit. Ke zjištění problematiky je použito dotazníkové šetření, díky kterému je vidět, kde je nutné zlepšení. Dále je cílem práce navrhnout manuál pro nového pracovníka pro snadnější a efektivnější fungování společnosti jako celku. Poslední cíl zahrnuje ekonomickou analýzu, resp. finanční náročnost, při zakládání výcvikového centra pro svářeče. Největším problémem v adaptačním procesu je jeho délka, která je nedostačující. Navržený manuál má pomoci v rychlejším začlenění se do společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis examines the current state of the adaptation process in HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. The work is primarily focused on the position of welders and their gradual integration. The topic of the adaptation process is up-to-date as many companies, not only in the Czech Republic, have no adaptation as such, and this can be the result of large fluctuations, especially in manufacturing plants. The theoretical part explains concepts such as personnel policy or business culture, but also the course of the adaptation process and the associated assessment of staff. The aim of the thesis is to find possible mistakes in adaptation and to suggest how the company should prevent or limit these errors. A questionnaire survey is used to identify the issue, which shows where improvement is needed. Further, the aim of the thesis is to design a manual for a new employee for easier and more efficient operation of society as a whole. The latter objective includes an economic analysis, respectively. financial difficulty, when setting up a training center for welders. The biggest problem in the adaptation process is its length, which is insufficient. The proposed manual is intended to help to integrate more quickly into society.en
dc.description.mark
dc.format111 s. (117 892 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky -
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23386
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonARMSTRONG, Michael. A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2006. ISBN 0-7494-4631-5.
dc.relation.isbasedonDVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
dc.relation.isbasedonKOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozšíř. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.
dc.relation.isbasedonŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: GRADA Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4151-2.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.relation.isbasedonInterní materiály vybrané společnosti.
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAdaptacecs
dc.subjectadaptační procescs
dc.subjectmanuálcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectAdaptationen
dc.subjectadaptation processen
dc.subjectinduction processen
dc.subjectmanualen
dc.subjectemployeeen
dc.subject.verbisemployeesen
dc.titleAdaptační proces nových pracovníků ve stanoveném podnikucs
dc.titleInduction Process of New Employees in a Selected Companyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag35349
local.identifier.verbiskpw06570029
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:03cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Kanisova_Marketa.pdf
Size:
2.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DPKanisouva_2018.doc
Size:
741 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kanisova_Marketa.pdf
Size:
181.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP