Vizualizace DNS transakcí

Title Alternative:DNS transactions visualisation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce popisuje tvorbu programu pro vizualizaci komunikace mezi DNS servery a získávání dalších informací distribuovaných pomocí systému DNS a možnosti jejich využití. Práce vznikala v roce 2011 s přihlédnutím k aktuálním tématům a potřebám na TUL.V úvodní části autor vysvětluje volbu tématu, rozebírá zadání a cíl práce a soustředí se na teoretické aspekty v oblasti výzkumu DNS transakcí např. na vazbu mezi ?jménem počítače? a IP adresou.V druhé části již popisuje samotné DNS transakce, hierarchii domén a syntaxi pro domény. Dále se věnuje resolveru, jmenným serverům, zdrojovým záznamům a použitým programovacím jazykům.Autor se pokouší o rozčlenění programovací jazyků dle relevance a vlastního užití v rámci projektu, který probíhal před samotnou tvorbou bakalářské práce. Popisuje vývojová prostředí jak pro HTML, JavaScript a PHP, tak pro CSS. V této části se bakalářské práce rovněž věnuje grafickému rozhraní celé aplikace, systému souborů v programu a přikládá ukázky kódu pro ?form.php, uvod.php, index.php a pozadi.css?. Dále je ověřena vlastní funkčnost celé aplikace na příkladu několika IP adres.V závěrečné části autor popisuje možnosti dalšího využití či případného rozšíření programu o možnosti interaktivní volby a sumarizuje výsledky celého projektu
Description
40 s. (42 000 znaků)
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN