Analýza časových řad ekonomických ukazatelů podniků poskytujících služby

dc.contributor
dc.contributor.advisorGurinová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFrostová, Helena
dc.contributor.otherSkolitel : 54839 Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
dc.contributor.otherKonzultant : 56638 Rozkovec Jiří, Mgr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63833 Kitlerová Marcela, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-07
dc.date.defense2015-06-03
dc.date.submitted2014-10-31
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je Analýza časových řad ekonomických ukazatelů podniků poskytujících služby, zaměřená na ukazatele příjmů a výdajů na zdravotní služby Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (dále jen ZPŠ). Hlavním účelem analýzy je poskytnout analytikům firmy účinný nástroj pro predikci vývoje příjmů a výdajů v závislosti na změně vybraných, nejčastěji se vyskytujících, faktorů. Práce nejprve krátce nastiňuje odlišnosti v majetkové a kapitálové struktuře podniku a charakterizuje skladbu příjmů a výdajů. Následně podrobuje jednotlivé vybrané faktory dílčím regresním a korelačním analýzám, z kterých při výsledném zjištění závislosti odvozuje vývoj hodnot pro následující období. V případě, kdy jsou k dispozici data za celý systém veřejného zdravotního pojištění, provádí rovněž jejich analýzu a porovnává výsledky závislosti s vypočtenými údaji za ZPŠ.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is Time series analysis of economic indicators of enterprises that provide services. This analysis is focused on the indicators of revenues and expenditures provided by Škoda health insurance fund for a health care. The main purpose of this analysis is to offer the company's analytics an effective tool which will enable to predict a tendency of revenues and expenditures when they are influenced by most frequent factors. Initially this thesis specializes in differences of capital and property structure and then describes the structure of revenues and expenditures. After that all the chosen factors were tested with the help of correlation and regression analysis. If the results show the relationship, the prediction for the following period is done and finally if there are the data including figures of the indicators of the Czech Republic, the same analysis is done and then the results of analysis are compared with the results of analysis of Škoda health insurance fund.en
dc.description.mark
dc.format71 s. (93 626 znaků).
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 disketa, Schémata, Grafy, Tabulky ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24692
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonARLT, J. a M. ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
dc.relation.isbasedonGURINOVÁ, K. a V. HOVORKOVÁ VALENTOVÁ. Základy práce s programem STATGRAPHICS Centurion XVI. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-810-6.
dc.relation.isbasedonHINDLS, R., S. HRONOVÁ a I. NOVÁK. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-013-9.
dc.relation.isbasedonSYNEK, M., et al. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-892-4.
dc.relation.isbasedonVALACH, J., et al. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. ISBN 80-901991-6-X.
dc.relation.isbasedonElelektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAktivacs
dc.subjectčasová řadacs
dc.subjectkapitálová strukturacs
dc.subjectmajetková strukturacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectpasivacs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectzdravotní pojišťovnacs
dc.subjectzdravotní službycs
dc.subjectAssetsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectcapital structureen
dc.subjectproperty structureen
dc.subjectcostsen
dc.subjectliabilitiesen
dc.subjectrevenuesen
dc.subjectexpenditureen
dc.subjectreturnsen
dc.subjecthealth insurance funden
dc.subjecthealth care servicesen
dc.subject.verbishealth insuranceen
dc.titleAnalýza časových řad ekonomických ukazatelů podniků poskytujících službycs
dc.titleTime series analysis of economic indicators of enterprises that provide servicesen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKSY
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag31385
local.identifier.verbis484903
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:55:07cs
local.verbis.studijniprogramKSY Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace.pdf
Size:
4.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Frostova_VPB.pdf
Size:
124.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
37.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP