Ekonomická analýza telekomunikačního podniku v českém podnikatelském prostředí

Title Alternative:Economic Analysis of Telecommunications Company in the Czech Business Environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on analysis and development of the current telecommunications market in the Czech Republic. The main objective of this work is to elaborate economic analysis of selected telecommunications company in the main competitive environment in the Czech Republic. The work focuses on the last 4 years and partly captures the development in 2011, which at the time of processing work pending. The theoretical part is designed to provide important information for the subsequent case study, while providing enough information for understanding the economic and political context of the current telecommunications market in the Czech Republic. The practical part is processed in the form of case studies of T-Mobile Czech Republic as The study shows what is currently the company's position in a competitive telecommunications market in the Republic and which should take in the future to lose his position.
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a vývoj současného telekomunikačního trhu v České republice. Hlavní cílem této práce je zpracování ekonomické analýzy vybraného telekomunikačního podniku v prostředí hlavních konkurenčních společností v České republice. Práce se soustředí na období posledních 4 let a částečně zachycuje i vývoj roku 2011, který v době zpracování práce nebyl uzavřen. Teoretická část je koncipována tak, aby poskytla důležité informace pro následnou případovou studii, a zároveň poskytuje dostatek informací pro pochopení ekonomických i politických souvislostí na současném telekomunikačním trhu v České republice. Praktická část je zpracována formou případové studie společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Studie ukazuje, jaké je současné postavení společnosti v konkurenčním prostředí telekomunikačního trhu v ČR a kam by se měla v budoucnu ubírat, aby svou pozici neztratila.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 99 s.
Subject(s)
telecommunication, market, analysis, company, economics, crisis, telekomunikace, trh, analýza, podnik, ekonomika, krize
Citation
ISSN
ISBN