Profilace módní značky

Title Alternative:The promotion fashion trade mark
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis, it has focused on problem-solving of a new brand on the market. The O´Higgins has entered the Czech market and wants to attract customers with something new in connection with profiling of the brand. As they have expressed the willingness to cooperate with students, it has based research on cooperation with students and young people, who are interested in fashion. Through SWOT analysis it determined how to target the questionnaires and where to look for strengths. It has chosen from the opinions not only some cheap solutions for the launch of the brand, but also maybe interesting propagation with another service area, which would help the brand to slip into the minds of customers.
Bakalářské práce je zaměřena na řešení problémů nové značky na trhu. Značka O{\crq}Higgins vstoupila na český trh a chtěla upoutat zákazníky něčím novým v souvislosti s profilací značky. Protože vyjádřila názor, že by ráda spolupracovala i se studenty, je výzkum založen na spolupráci se studenty a mladými lidmi, kteří se zajímají o módu. Pomocí SWOT analýzy je určeno kam zaměřit dotazníky a kde hledat silné stránky. Z názorů je vybráno pro značku levné řešení pro její začátek, ale možná i zajímavá propagace s jinou oblastí služeb, které by ji dostali do podvědomí.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 disketa; rozsah: 41s., 10 s obr. příloh
Subject(s)
franchising, cooperation, qualitative research, new ways promotion, franchising, spolupráce, kvalitativní výzkum, nové způsoby propagace
Citation
ISSN
ISBN