Školní připravenost a zralost

Title Alternative:School Preparedness and Maturity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The purpose of this bachelor work was to target parents of preschoolers and focus on their knowledge about school maturity and school readiness. The main idea was to find out the level of understanding and knowing the distinction and dilemma between the two. My goal was also to know how parents are well informed about school legislation and about their achievement to motivate and to prepare their kids for formal academic career-the first grade of school. Theoretical part of my presentation describes fundamental terminology, based on each level of school maturity. This section informs about some of supportive activities and programs which are beneficial for preschoolers. Empirical part is based on dialogue with parents, established on a data pool and evidence of questionnaire result. During the last year at kindergarten, parents have been interviewed and questioned, prior to first grade school attendance of their child. been offered in district of I like to think about my project as not the useless one. I strongly believe in good meaning of it, regardless on the fact, that two main aspects were not fulfilled. I feel pleased about my accomplishment - it stresses an importance of communication between parents and kindergarten and also between parents and primary school. My project develops also great fundament for our future relationship. Once said - I have realized that we should maintain good partnership with parents. We should take advantage of findings, based on our mutual dialog. It will help us to find better directions in the future and it is going to solve many problems and doubts, it is going to answer many questions, which parents of preschool kids might have.
Bakalářská práce byla zaměřena na ověření orientace rodičů dětí předškolního věku v problematice školní zralosti a připravenosti. Cílem této práce bylo zjištění úrovně informovanosti těchto rodičů v oblasti školní zralosti, školní připravenosti, školské legislativy a jejich motivace k přípravě dítěte na nástup do 1. třídy základní školy. V teoretické části bakalářské práce, byly vymezeny základní terminologické pojmy jednotlivých oblastí školní zralosti a některé podpůrné a stimulační programy, které jsou vhodné pro přípravu budoucích prvňáčků. V empirické části bylo pracováno s výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s rodiči dětí v posledním roce před nástupem školní docházky. Domnívám se, přesto že dva z hlavních předpokladů bakalářské práce nebyly naplněny, měla práce smysl a je dobrým základem budoucí spolupráce mezi rodiči, mateřskou školou a základní školu. Mým hlavním zjištěním byla nutnost této spolupráce, která by měla využít navrhovaných opatření vzniklých na základě výsledků této práce a pomoci tak rodičům budoucích žáků 1. tříd lépe se orientovat v problematice školní zralosti.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 69
Subject(s)
school maturity, school readiness, biological (physical) maturity, emotional maturity, primary school, kindergarten, parents of preschoolers, postponement of school attendance, motivation, visual perception, hearing perception, gross motor skills, fine motor skills, školní zralost, školní připravenost, biologická zralost, emoční zralost, základní škola, mateřská škola, rodiče předškoláků, odklad školní docházky, motivace, zrakové vnímání, sluchové vnímání, hrubá motorika, jemná motorika
Citation
ISSN
ISBN