KOMBINACE VÝROBY VLÁKENNÝCH VRSTEV TECHNOLOGIÍ MELT BLOWN A STŘÍDAVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ

Abstract
Diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem dvou klasických metod výroby netkaných vlákenných struktur, konkrétně jejich kombinací. Těmito metodami jsou melt blown a střídavým proudem modifikovaná metoda elektrostatického zvlákňování. Každá z těchto metod má svá specifika a výhody. Přínos z kombinace těchto metod by v ideálním případě měl být synergetickým efektem kombinujícím vlastnosti stávající ve vlastnosti nové. Očekávané zlepšení by mělo být především v porózitě filtračních vlastnostech takto vytvořené struktury.
This thesis describes the development method combines two classical nonwoven fiber forming method. Those method are melt blown and by AC current modified electrospinning. Each of those methods has specific properties and advantages. In case of success we expect final fiber material with combination of properties of both methods, in best there will be synergetic effect of combination two elements. We expect enhanced features in porosity and filtration.
Description
Subject(s)
Melt blown, střídavé elektrostatické zvlákňování, elektrostatické zvlákňování, mikrovlákna, nanovlákna, zvlákňování, Melt blown, electro spinning, AC electro spinning, micro fibre, nano fibre, spinning
Citation
ISSN
ISBN