Návrh inovačního business modelu

Abstract
Diplomová práce, jak již z názvu vyplývá, přináší návrh inovačního business modelu, který byl vytvořený na míru českému žánrovému nakladatelství Straky na vrbě.Teoretický rámec diplomové práce je věnován obecným poznatkům a řeší proces návrhu business modelu; od analýz současného stavu, přes identifikaci možností on-line podnikání až po oblast marketingu, která zahrnuje SMART cíle firmy, logo, slogan, marketingový a komunikační mix aj. Praktická část aplikuje teoretické poznatky a navrhuje jejich efektivní využití pro potřeby malého podniku, jakým vybrané nakladatelství je. Výsledný návrh má za cíl oslovit nové čtenáře, zlepšit a zefektivnit komunikaci s již stálými zákazníky a vytvářet dojem moderního nakladatelství, které jde s dobou.
This thesis, as the name implies, brings an innovative business model design that was tailor-made for a Czech genre publishing house Straky na vrbě (Magpies on a Willow).The theoretical framework of the thesis is devoted to general knowledge and solves a design process of a business model - from an analysis of the current state, through identification of on-line business opportunities, up to marketing, which includes SMART objectives of the company, logo, slogan, marketing and communications mix, etc. The practical part applies theoretical knowledge and proposes its effective application for a small business, which is represented by the selected publishing house. The final proposal aims to reach new readers, improve and streamline communication with already established customers and create an impression of a modern publishing house that moves with the times.
Description
Subject(s)
Business model, inovační model, malé a střední podnikání, internetový obchod, fantasy literatura, nakladatelství, Straky na vrbě, Business model, innovation model, small and medium business, e-commerce, publishing, fantasy literature, Straky na vrbě
Citation
ISSN
ISBN