Ve městě doma

Title Alternative:Městský blok a dům v Liberci
Abstract
Bydlení ve městě, komunita, charakter místa.Bakalářská práce vychází z potřeby řešení území současného autobusového nádraží v Liberci, počítá s přesunutím terminálu do místa vlakového nádraží. Na danou parcelu doplňuje zástavbu s obytnou a administrativní funkci, současně řeší přilehlé veřejné prostory. Návrh má ambici zkoumat současné přístupy k bydlení a problematiku bydlení ve městě.
Living in a city, community, character of a place.The project's aim was to define a new character of a lot where the Liberec's central bus station is nowadays. Instead of the station, several houses are proposed. The place will be a place to live and work.
Description
Subject(s)
komunita, bydlení, Liberec, community, housing
Citation
ISSN
ISBN