Využití internetu k marketingovému výzkumu trhu pro společnost KWL, s.r.o.

Title Alternative:Use of internet for marketing research and for presentation of company KWL, s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is carried out by using the internet for marketing research for the company KWL, s. r. o., focused on searching for competitors in the sector and new potential customers. After studying the competitive web sites and literature the new web sites were created for the company and links were created in search engines. According to the benchmarking survey outcomes was developed a list of companies that could reach company KWL, s. r. o. as potential customers, and then the possible outlets, which have been neglected till now, were further defined. A short questionnaire concerning customer preferences for selecting new suppliers was created, and it was sent to a number of companies that may be potential processors of products of KWL, s. r. o. Introduction of the questionnaire was a short cover letter presenting the company with reference to the company web sites. In the manner the company is presented to potential customers on the czech market, which is the main purpose and aim of the whole work.
V této práci je za použití internetu proveden marketingový výzkum pro společnost KWL, s. r. o. se zaměřením na vyhledávání konkurentů v odvětví a nových potencionálních zákazníků. Po prostudování webových stránek konkurence a odborné literatury, byly vytvořeny internetové stránky pro firmu a vytvořeny odkazy ve vyhledávačích. Podle údajů zjištěných benchmarkingem byl vytvořen jmenný seznam firem, které by firma KWL s. r. o. mohla oslovit jako své potencionální zákazníky a dále byla vymezena odvětví možných odbytišť, která byla doposud opomíjena. Byl vytvořen krátký dotazník týkající se zákaznických preferencí při výběru nových dodavatelů a ten byl zaslán vybraným společnostem, které mohou být potencionálními zpracovateli výrobků KWL, s. r. o. Úvodem k dotazníku je krátký průvodní dopis představující firmu s odkazem na firemní webové stránky. Firma se touto cestou prezentuje mezi potencionálními zákazníky na trhu ČR, což je hlavním smyslem a úkolem celé práce.
Description
katedra: KPE; rozsah: 75 s., 14. s. obr. příloh
Subject(s)
swot analysis, marketing research, benchmarking, the creation of business web sites, presentations on the internet, e-mail presentation, swot analýza, marketingový výzkum, benchmarking, tvorba firemních stránek, prezentace na internetu, e-mailová prezentace
Citation
ISSN
ISBN