Diverzita vývoje obrazu a pohybu

Abstract
Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních elektronických objektů a generovaného obrazu v reálném čase. Inspirovaný současným trendem 3D tiskáren, CNC plotterů a tvorbou domácích robotů. Inspirací se mi stal nejen současný umělec Dmitry Morozov, David Bowen ale také Petr Vogel, Zdeněk Pešánek, Jean Tinguely a Frieder Nake.
Computer-controlled objects, my own hardware and code programmed in Arduino. Data collection by using electronic components. Processing and transformation of information by using algorithms in a robotic autonomous unit. The work is a series of functional electronic objects and generated image (image in real time). Inspired by the current trend of 3D printers, CNC plotters, and the creation of DIY robots. I was inspired not only by contemporary artist Dmitry Morozov, David Bowen but also by Petr Vogel, Zdeněk Pešánek, Jean Tinguely and Frieder Nake.
Description
Subject(s)
Konstrukce, obraz, počítač, programování, prostor, plotter, robotika, umění, senzory, data, Construction, image, computer, programming, space, plotter, robotics, art, sensors, data
Citation
ISSN
ISBN