Marketingová strategie pro systém LOGOtherm se zaměřením na marketingovou komunikaci

Title Alternative:Marketing strategy for the LOGOtherm system with focus on marketing communication
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of my diploma work is an analysis of marketing strategy of the company Meibes s.r.o. for the LOGOtherm system and a concept of a new communication strategy. The Meibes s.r.o. company is a part of an international Meibes holding and deals with selling armatures and heating system components. The LOGOtherm system is a system for heating and water warming designed for apartment houses. The aim of the work is to increase common knowledge of the product LOGOtherm among the public and to improve communication between the company and specialists. In the first part the company and its{\crq} products are introduced. The next, theoretical part deals with the process of communication, the aims of marketing communication and its` tools and media. It also mentions the usage of internet for the marketing communication. Practical part of the work deals with market and marketing communication analysis for the LOGOtherm product, defying target groups for marketing communication and finally it deals with the own concept of a new communication strategy. The strategy is focused on communicating advantages of the system so that they are well understandable to the target groups. This effect is accomplished by adapting communication for each target group. The concept contains also a media plan with a considered budget.
Předmětem diplomové práce je analýza marketingové strategie firmy Meibes s.r.o. pro systém LOGOtherm a návrh nové komunikační strategie. Firma Meibes s.r.o. je součástí mezinárodního holdingu Meibes a zabývá se prodejem armatur a komponentů topných systémů. Systém LOGOtherm je systém vytápění a přípravy teplé vody pro bytové domy. Cílem práce je zvýšení obecného povědomí o produktu LOGOtherm u laiků a zlepšení komunikace mezi firmou a odborníky. V první části je čtenář seznámen s firmou a jejími produkty. V další, teoretické části je pojednáno o procesu komunikace, cílech marketingové komunikace, jejích nástrojích a prostředcích. Také je samostatně pojednáno o využití internetu v marketingové komunikaci. Praktická část této práce se zabývá analýzou trhu a marketingové komunikace produktu LOGOtherm, definováním cílových skupin pro marketingovou komunikaci a vlastním návrhem nové komunikační strategie. Komunikační strategie je zaměřena na prokomunikování výhod tak, aby byla cílovým skupinám jim určená sdělení dobře srozumitelná. Tohoto efektu je dosaženo přizpůsobením komunikace pro každou cílovou skupinu. Návrh obsahuje i mediální plán s uvedeným rozpočtem.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 80 s., 9 s. příloh
Subject(s)
communication strategy, logotherm, marketing communication, media plan, combined system for heating and water warming, komunikační strategie, logotherm, marketingová komunikace, mediální plán, systém vytápění a ohřevu teplé vody
Citation
ISSN
ISBN