Optimalizace výroby potahů autosedaček s vazbou nazvýšení produktivity

dc.contributor
dc.contributor.advisorZelová Katarína, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPavelková, Zuzana
dc.contributor.otherSkolitel : 55317 Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55191 Komárková Petra, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65800 Kvarda Petr, Ing.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-05
dc.date.defense2017-06-06
dc.date.submitted2016-11-14
dc.date.updated4.7.2017 8:33
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje metodiku normování práce ve výrobních podnicích. První část je věnována teoretickému popisu této problematiky, jehož hlavním cílem je popsat přínos normování práce pro optimalizaci výroby a základní způsoby, jak k měření spotřeby časů přistupovat. V praktické části je popsána situace v konkrétní firmě sídlící na severní Moravě, která se zabývá výrobou hlavových opěrek do aut. Práce představuje celkovou analýzu společnosti a návrh jak optimalizovat výrobní proces, je vytvořena norma pro jednotlivé produkty a zakomponování norem do systému odměňování pracovnic. Závěr bakalářské práce je věnován zhodnocení přínosu optimalizace.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis analyzes work standardization methodology in manufacturing companies. The first part is devoted to theoretical description of the issue where the main objective is to describe the benefits of work standardization to optimize production and basic ways how to approach the measure of time. The practical part describes the situation in a particular company based in Northern Moravia, which produces headrests for cars. The thesis presents an overall company analysis and a possible solution to optimize the production process; a standard is created for each product and standards are incorporated into the worker rewarding system. The conclusion of the bachelor thesis is devoted to evaluate the benefits of optimization.en
dc.description.mark
dc.format57 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Plany, Mapy
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23513
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegin{tecky} item Dadáková, I. Normování práce v konfekční výrobě. Technická univerzita v Liberci, 2008. item Havlíček, F., a kol. Technická příprava a organizace v oděvní výrobě, Technická univerzita v Liberci, 2006. item Keřkovský, M. Moderní přístupy k řízení výroby., 1. vydání, Praha: C. H.Beck, 2001. item Líbal, V., a kol. Organizace a řízení výroby. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury. 1989. item Chundela, L. Ergonomie. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02301-X item Král, M. Metody a techniky užité v ergonomii. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. end{tecky}
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectnorma spotřeby časucs
dc.subjectnormovánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectstandard of timeen
dc.subjectstandardizationen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsalaryen
dc.subject.verbisproduktivita prácecs
dc.titleOptimalizace výroby potahů autosedaček s vazbou nazvýšení produktivitycs
dc.titleCar seat cover production optimalisation while focusing on increasing productivityen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVOMO
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.stag35886
local.identifier.verbis537194
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:17:43cs
local.verbis.studijniprogramKOD Textil/Výroba oděvů a management obchodu s oděvycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Pavelkova_final.pdf
Size:
2.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavelkova_posudek.pdf
Size:
157.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pavelkova_obhajoba.pdf
Size:
485.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP