Tematika pranostik a pořekadel v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ v pojetí různých vyučovacích metod Cíl práce: Připravit, realizovat a evaluovat 10 vyučovacích hodin zaměřených tematicky na seznámení žáků s českými pranostikami

Title Alternative:Topic of weatrer lores and sayings in czech language lessons at primary schools using different teaching methods
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V diplomové práci se zabývám možnostmi využití tematiky pranostik v hodinách českého jazyka na základní škole. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V teoretické části objasňuji pojmy týkající se vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura, tvořivosti, metod tvořivého vyučování, frazeologie. V praktické části jsou rozpracovány jednotlivé výukové jednotky s použitím různých didaktických metod, které byly realizovány v podmínkách malotřídní ZŠ. Jednotlivé výukové celky jsem zhodnotila z pohledu učitele i žáka a vytvořila závěry.
Description
85 s., 49 s. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
weather lore, Czech language, school subjects, pranostiky, čeština, vyučovací předměty
Citation
ISSN
ISBN