Drogy a mladiství

Title Alternative:The education of people in socially - segregated localities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor work deals with educating adults and their children in socially excluded localities. The aim of the work is to find out the level of education and the peoples chances and integration on the job market. The work highlights the opinions on education in relation to chances on the job market. The data was mined using the method of directed dialogue. The work is divided into two main parts. The theoretical part deals with the topic as it is described in professional resources. The practical part includes the research and the analysis. The conclusion sums up the research results. The findings form the social anamnesis (work anamnesis) of clients served by the field social services and form the outcome for a more effective work of field social workers of Liberec Roma association who work with the target groups. The bachelor wok has a practical impact on their work in socially excluded localities in Liberec Region.
Bakalářská práce se zabývala problematikou vzdělání u dospělých osob a jejich dětí osob v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem práce bylo zjistit úroveň vzdělání těchto osob, jejich uplatnění na trhu práce a názor na význam vzdělávání ve vztahu k uplatnění se na trhu práce. Metodou pro získávání údajů byl řízený rozhovor. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V části teoretické byla daná problematika zpracována za použití odborných zdrojů. Praktická část práce obsahuje průzkum a jeho zpracování. Následuje závěr, v němž jsou shrnuty výsledky průzkumu. Zjištěné údaje tvoří součást sociální anamnézy (resp. pracovní anamnézy) klientů terénní sociální služby a jsou východiskem pro zefektivnění práce terénních pracovníků Libereckého romského sdružení, kteří s touto cílovou skupinou pracují. Bakalářská práce má tak praktický dopad na práci terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách v Libereckém kraji.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 cd; rozsah: 85 s., 8 s. příloh
Subject(s)
sociálně vyloučené lokality, vzdělání, uplatnění na trhu práce, nezaměstnanost, romové, socially excluded localities, education, integration on the job market, unemployment, roma
Citation
ISSN
ISBN