Výuka dějepisu na základních školách praktických

Title Alternative:History teaching in primary schools of practical
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce, výuka dějepisu na základních školách praktických, má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů a charakteristiku zkoumaných zařízení. Hlavním cílem praktické části práce je porovnat úroveň kompetencí k učení žáků 9. tříd ZŠ praktických s výstupy stanovenými v RVP ZV- LMP. Dalším cílem je porovnat ŠVP (dějepis) zkoumaných škol s RVP ZV-LMP a mezi sebou. V neposlední řadě si tato práce vytyčuje za cíl stanovit didaktické metody využívané při výuce dějepisu a porovnat jejich využití na zkoumaných školách. Metodami využitými k získání informací pro empirickou část práce bude didaktický test, pozorování a analýza ŠVP.
Description
173 s., 15 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
history (school subject), practical elemtentary schools, dějepis, základní školy praktické
Citation
ISSN
ISBN