Podpora mezigenerační komunikace seniorů a mladých dospělých na příkladu Domu seniorů Liberec-Františkov

Title Alternative:Supporting Intergenerational Communication between Seniors and Young Adults on Example of the Old People´s Home Liberec-Františkov
Abstract
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala aspekty souvisejícími se seniorskou populací a mladou generací a také jejich vzájemnou koexistencí. V rámci této práce jsem chtěla poukázat na aktuální téma - komunikaci seniorů a mladých dospělých. Cílem bakalářské práce bylo realizovat reminiscenčně-literární seminář a na základě této realizace vypracovat metodiku reminiscenčně-literárního semináře.
Description
71 stran, 8 stran příloh +1 CD-ROM
Subject(s)
intergenerational relations, old age, leisure, mezigenerační vztahy, stáří, volný čas
Citation
ISSN
ISBN