Ucelená rehabilitace při uplatňování na trhu práce

dc.contributorNádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D. : 56810
dc.contributor.advisorKorych Martin, Mgr. : 64104
dc.contributor.authorGalbavá, Tereza
dc.date.accessioned2021-12-23T06:53:15Z
dc.date.available2021-12-23T06:53:15Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2021-09-09
dc.date.submitted2019-4-3
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje pojmu ucelené rehabilitace na trhu práce. V úvodních kapitolách je definován pojem rehabilitace a jeho historie na našem území. Následně jsou objasněny druhy ucelené rehabilitace, jako jsou rehabilitace léčebná, sociální, pedagogická a pracovní. Poslední kapitoly popisují postupný vývoj zaměstnávání osob zdravotně postižených na našem území, jejich integraci, legislativu a možnosti uplatnění na trhu práce. Praktická část bakalářské práce je realizována formou pozorování a dotazníku a zjišťuje, jakým způsobem je nastavená ucelená rehabilitace v konkrétní organizaci.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis focuses on a comprehensive rehabilitation of the job market. The Introductory consist of rehabilitation definition and its history in our region. In the following chapters main types of rehabilitations are explained, such as medical, social, pedagogical, and occupational. The final chapters describe gradual career development of handicapped people in our region, their integration, legislation and their opportunities in the job market. The practical part of my thesis is a form of observations and surveys, which shows how is the global rehabilitation formed in each and individual organisation.en
dc.description.mark
dc.format68 s.
dc.format.extentGrafy
dc.identifier.signatureV 202103515
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161196
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČERVINKA, T., aj., 2012. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií. 5. aktual. a dopl. vydání. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7263-751-5.
dc.relation.isbasedonHRDÁ, J., a kol., 2007. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Praha: Jedličkův ústav a školy. ISBN 978-809-0367-616.
dc.relation.isbasedonKOMENDOVÁ, J., 2009. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava: Key-Publising. ISBN: 978-80-7418-022-4.
dc.relation.isbasedonNOVOSAD, L., 2009. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-509-7.
dc.relation.isbasedonSOLOVSKÁ, V., 2013. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0369-8.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectRehabilitacecs
dc.subjectucelená rehabilitacecs
dc.subjectosoba zdravotně postiženács
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectzaměstnávánícs
dc.subjectRehabilitationen
dc.subjectcomprehensive rehabilitationen
dc.subjecthandicapped personen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectemploymenten
dc.titleUcelená rehabilitace při uplatňování na trhu prácecs
dc.titleComprehensive Rehabilitation at the Labor Market Applicationen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000383
local.identifier.stag39604
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis0ba7e05e-2901-4d64-ba85-283c84b18b83
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3515
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ucelena_rehabilitace__na_trhu_prace__Galbava_T..pdf
Size:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Galbava_ved.pdf
Size:
328.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Galbava_opo.pdf
Size:
332.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP