Postavení učitele v pedagogické koncepci Marie Montessori

Title Alternative:Teacher´s position in pedagogical conception of Marie Montessori
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na postavení učitele v pedagogické koncepci Marie Montessori. Skládá se ze dvou částí : teoretické a praktické. V teoretické části se práce zaměří na osobnost Marie Montessori a její pedagogiku. Jedna kapitola bude věnována pedagogickým principům, které jsou typické pro koncepci Montessori. Dále se práce zaměří na učitele v pedagogice Montessori, vlastnosti, postavení a funkce učitele. Poslední kapitola teoretické části seznamuje se společností Montessori v České republice a mapuje školy s pedagogickou koncepcí Montessori u nás. Konkrétněji poté pojednává o škole v Tanvaldu, kde byl proveden výzkum a pozorování. Praktická část zkoumá postavení učitele v Montessori školách. Byla použita kvalitativní metoda, konkrétně interview.
Description
82 s., 25 s. příl. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
educational science, Montessori method of education, reform education, teachers, pedagogika, metoda Montessori, reformní pedagogika, učitelé
Citation
ISSN
ISBN