Návrh a realizace přípravku pro výuku hradlových polí

Title Alternative:Design and implementation of the preparation for gate arrays education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je vytvořit funkční přípravek pro výuku návrhu hradlových polí a seznámení se s metodikou jejich návrhu. Přípravek bude využíván pro studijní účely na TU v Liberci, konkrétně pro výuku studentů navazujícího magisterského studia oboru Mechatronika, Informační technologie a Automatické řízení a inženýrská informatika. Základem je popis chování systémů využitím jazyka VHDL a následná realizace, která bude provedena na zmiňovaném přípravku. Přípravek se skládá z desky plošného spoje, osazené hradlovým polem FPGA Altera a periferními součástkami, které spolupracují, či jsou přímo řízené I/O piny hradlového pole a díky nimž je možné odzkoušení navrženého systému přímo na desce plošného spoje bez nutného propojování s externími periferními zařízeními, jak je tomu u mnoha konkurenčních výrobků. Pro realizaci přípravku je zapotřebí navrhnout kompletní schéma včetně popisů a hodnot jednotlivých součástek, ze kterého se bude odvíjet samotný návrh DPS.
The aim of this bachelor thesis is to make a functional device for instruction of gate arrays design and for theirs design methodology. The device will be used for educational purpose on TU Liberec, especially for training students of consequential master study specializations: Mechatronics, Information technology and Automatic control and Engineering informatics. The body of my work is description of system´s behavior by using VHDL language and following realization, which will be implemented on mentioned device. The device consists of printed circuit board, which is complemented with gate array FPGA Altera and other peripheral components, which cooperate, or which are directly controlled by I/O pins of gate array. Due to this is possible to test designed system directly on printed circuit board, without essential interconnection with external peripheral devices, as it is common by many competitive products. For realization of this device it is necessary to design complete scheme including descriptions and values for single parts, which will be followed by eigen design of printed circuit board.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD-ROM; rozsah: 68s. , 11s. příloh
Subject(s)
hradlové pole, vývojový kit, jazyk vhdl, deska plošného spoje, gate array, development kit, vhdl language, printed circuit board
Citation
ISSN
ISBN