Specifika postavení žen na trhu práce v okresech Libereckého kraje

dc.contributorRýžaková Miroslava, Mgr. : 67493
dc.contributor.advisorSojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. : 54869
dc.contributor.authorČerná, Lucie
dc.date.accessioned2020-02-28T10:34:56Z
dc.date.available2020-02-28T10:34:56Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2020-01-30
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2020-1-30
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractProblematika nezaměstnanosti žen na trhu práce je aktuálním tématem, kterým se zabývá většina vyspělých zemí. Ženy představují na pracovním trhu velmi specifickou skupinu, která je ovlivněna hlavně rolemi, které jsou ženám předurčeny. V České republice tuto problematiku řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí skrze operační program Zaměstnanost 2014-2020, ve kterém se zaměřuje především na podporu zaměstnanosti a na rovné příležitosti žen a mužů. Diplomová práce s názvem Specifika postavení žen na trhu práce v okresech Libereckého kraje se zabývá aktuální situací žen na trhu práce v Libereckém kraji. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Praktická část je zaměřena na zhodnocení současného postavení žen na trhu práce v České republice i v Libereckém kraji. Na základě provedené analýzy jsou v závěru práce formulovány návrhy, kterými by bylo možné zvýšit zaměstnanost žen v daných okresech.cs
dc.description.abstractThe issue of women's unemployment in the labour market is a topical issue with which most of the developed countries deal. Women represent a very specific group in the labour market that is influenced mainly by the roles that are predestined for women. In the Czech Republic, this issue is solved by the Ministry of Labour and Social Affairs through the operational program Employment 2014-2020, which focuses primarily on promoting employment and equality of opportunities for women and men. Diploma thesis called Specifics of the position of women in the labour market in the districts of the Liberec Region deals with the current situation of women in the labour market in the Liberec Region. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The practical part is focused on the evaluation of the current position of women in the labour market in the Czech Republic and in the Liberec Region. On the basis of the analysis, there are formulated suggestions that could increase the employment of women in the given districts.en
dc.description.mark
dc.format83 s.
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202001651
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154488
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAktivní politika zaměstnanostics
dc.subjectgendercs
dc.subjectLiberecký krajcs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectženycs
dc.subjectActive employment policyen
dc.subjectgenderen
dc.subjectLiberec regionen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectlabor marketen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectwomenen
dc.titleSpecifika postavení žen na trhu práce v okresech Libereckého krajecs
dc.titleThe Specifics of the Status of Women on the Labor Market in the Districts of the Liberec Regionen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineRS
local.degree.programmeHospodářská politika a správa
local.degree.programmeabbreviationN6202
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000270
local.identifier.stag38596
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06634117
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1651
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Lucie_Cerna_pdf.pdf
Size:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_DP_Cerna.pdf
Size:
606.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
OP_DP_Cerna.pdf
Size:
163.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP