Zpracování vybraného historického období\vsp{0,2cm} do návrhu žakárské tkaniny

Title Alternative:PROCESSING OF HISTORICAL CHOICE TO THE PROPOSAL JACQUARD FABRICS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je zaměřena na vývoj tkaní žakárských tkanin a vzorovací možnosti žakárového zařízení a vývoj žakárských vzorů se zaměřením na období renesance. Podrobně vysvětluje princip žakárského stroje a jeho vzorovací možnosti. Popisuje vývoj žakárských vzorů v období renesance. V práci jsou popsané vzorovací možnosti žakárských tkanin pomocí softwaru DesignScope victor Jacquard firmy EAT. Závěrem práce je praktická část, kde je pomocí softwaru DesignScope victor vytvořen a upraven vzor pro žakárskou tkaninu. Tkaniny byly utkané ve spolupráci s firmou Kolovrat, ČM s.r.o. a hedvábné žakárské tkaniny ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci, jako vzorky v různém barevném provedení.
This task is aimed on the development of a weaving Jacquard fabrics and figuring options jacquard equipment and the development of jacquard designs, focusing on the Renaissance. Jacquard detailly explains the principle of the machine and it´s figuring options. It describes the evolution of Jacquard designs in the Renaissance. The work describes figuring options of Jacquard fabrics using Jacquard company DesignScope victor EAT. Finally, work is a practical part where DesignScope victor using software created and modified model for jacquard fabric. The jacquard fabrics were textured in cooperation with Kolovrat, ČM s.r.o. and silk jacquard fabrics in cooperation with the Technical University in Liberec, as the samples in a different color.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD; rozsah: 63 s., 8s obr. přiloh.
Subject(s)
designscope victor jacquard, motiv, tkanina, vzor, vzorování, žakárská tkanina, žakárský, žakárský stroj, designscope victor jacquard, design, fabric, pattern, pattern creation, jacquard fabric, jacquard, jacquard machine
Citation
ISSN
ISBN