Jizerské pohledy

Abstract
Cílem diplomové práce je vytvoření osobního prostoru v krajině Jizerských hor. V rámci projektu se autorka bude snažit vytvořit vztah mezi místem a divákem, který se ocitá v krajině a je obklopen přírodou, která má na něj neodmyslitelný vliv. Svou práci chce založit na prožitku ze smyslového vnímání, který je základním stavebním kamenem práce. Člověk se stává součástí příběhu, který může částečně ovlivňovat svou přítomností. Autorka se bude zabývat analýzou konkrétních míst v oblasti Jizerských hor, osobní zkušeností a prožitkem okamžiku. Bude se snažit poskytnout divákovi prostor pro vlastní imaginaci a osobní prožitek. Pozorovatel by měl poznat sílu a velikost, kterou v sobě příroda ukrývá. Výstupem diplomové práce bude hmotná instalace do krajiny, která vytvoří genia loci, a tím vznikne nový vztah mezi člověkem a prostorem, ve kterém se pohybuje. Autorka nachází 3 typické elementy jizerské krajiny. Na tyto místa navrhuje 3 vyhlídky dřevěné konstrukce, které vychází z původního tvaru horských útulen a ukazují kvality jednotlivých míst. Vzniká tak cesta krajinou, kterou člověk prochází a stává se jeho osobním rituálem.
The goal of this Dissertation is to create a personal space in the area of Jizera Mountains. In this project the author intends to make a connection between the place and the audience, who can appreciate the countryside and natural surroundings. It has an unforgettable influence on them. This project is based on a sensual experience and is the main focus of this Dissertation. Visitors find themselves part of the story and become influenced by experience at that present moment. The author analyses specific places in the area of Jizera Mountains from her own personal experience. The intention is to provide a space for the audience to experience personal imagination. Visitors to these places should experience the strength and power of nature and its mysteries. The result of this project is an installation using materials that complement the genius loci of the surrounding area. This will provide a space that creates a new relationship between human beings and nature. The author has identified three locations in the area of Jizera Mountains, where the installations can be placed. In these locations she has designed a lookout for each that is constructed from timber and resembling the original huts. These three sites are connected with a nature trial and visitors find themselves experiencing their own personal ritual.
Description
Subject(s)
Krajina, prostor, prostředí, příroda, hora, les, člověk, romantismus, cesta, pouť, Krkonoše, Jizerské hory, město, smysly, smyslové vnímání, domov, umění, landart, performance, architektura, objekt, vyhlídka, rozhledna, Jizerskohorské vyhlídky, Miloslav Nevrlý, bučiny, Jizerská oblast tmavé oblohy, lesní průseky, Landscape, Space, Environment, Nature, Mountain, Forest, Human, Romanticism, Road, Pilgrimage, Giant Mountains, Jizera Mountains, City, Senses, Sensory perception, Home, Art, Landart, Performance, Architecture, Object, Viewpoint, Lookout Tower, Viewpoints Of Jizera Mountains, Miloslav Nevrlý, BeechForests, Izera Dark Sky Park, Forest Aisle
Citation
ISSN
ISBN