Trestní nalézací komise Benešov u Prahy

Title Alternative:Penalty finding commision at Benešov u Prahy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis focuses on the penalty politics against real or alleged initiators and executors of Nazi crimes and collaborators in post-war Czechoslovakia. The work specifically analyses the process of the so called small retribution. The retribution was distinctively influenced - as it was the case in most Eastern European countries - by solving the ethnic problems. Hence the conception of Czechoslovak retribution justice was prepared simultaneously with conceptions to find methods against "hostile" minorities, including their displacement. Special attention was paid to the juridical regulations that affected the process of so called small retribution and its application in practice. The main part of the work is completed with extensive detailed research material on the activities of the Penalty finding commissions in Benešov. It includes an analysis of all events treated in this study as well as statistical data concerning accusations, convicted and exempted cases, types and degree of penalty.
Diplomová práce se zabývá problematikou trestní politiky vůči původcům, vykonavatelům nacistických zločinů a kolaborantům v poválečném Československu, konkrétně analyzuje průběh tzv. malé retribuce. Tu výrazně ovlivňovalo - ostatně jako ve většině států středovýchodní Evropy - řešení národnostních problémů. Z toho vyplývá, že koncepce československého retribučního soudnictví (retributio - vrácení, odplata) byla připravována paralelně s koncepcemi, které měly řešit postup vůči "nepřátelským" minoritám, včetně jejich vysídlení. Detailní pozornost byla věnována zákonným normám, jež průběh tzv. malé retribuce ovlivňovaly a jejich uplatňování v praxi. Obecné doplňuje rozsáhlá detailní lokální sonda do činnosti konkrétních Trestních nalézacích komisí v Benešově, jejíž součástí je analýza všech zahájených kauz a vytvoření statistiky typů obvinění, odsouzených či osvobozených případů, druhů a výše trestů.
Description
katedra: KHI; přílohy: 2 CD; rozsah: 259 s. Přílohy 45 s.
Subject(s)
retribution, vengeance, cleansing, decree, file, case, national honour, offence, Benešov, penalty finding commission, gestapo, fascism, national socialism, collaboration, proceeding, Beneš, national, regulations, act, judgement, revision, nationality, retribuce, odplata, očista, dekret, spis, případ, národní čest, provinění, Benešov, trestní nalézací komise, gestapo, fašismus, nacionální socialismus, kolaborace, řízení, Beneš, národní, směrnice, zákon, nález, revize, národnost
Citation
ISSN
ISBN