Rodinné podnikání a řešení otázky nástupnictví

dc.contributorPetrů Naděžda, Ing. Ph.D. : 66515
dc.contributor.advisorRydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D. : 54970
dc.contributor.authorKrajbichová, Alena
dc.date.accessioned2021-08-15T17:09:21Z
dc.date.available2021-08-15T17:09:21Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-16
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-16
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou nástupnictví v rodinné firmě KOLLERT ELEKTRO s.r.o. v Liberci. V úvodu práce je nejprve teoreticky vymezeno rodinné podnikání a s ním související pojmy. Druhá kapitola popisuje specifika rodinných podniků a jejich silné a slabé stránky. Následující dvě kapitoly se již věnují procesu nástupnictví a zpracování nástupnického plánu. V praktické části je nejprve krátce představena vybraná společnost. Dále je provedena strategická analýza podnikatelského prostředí pomocí PESTE analýzy, analýzy odvětví, rozboru marketingového mixu podniku a finanční analýzy. V rámci analytické části je také vyhodnocena vitalita rodinné firmy dle výzkumného projektu kolektivu autorů z Technické univerzity Liberec. V závěrečné kapitole jsou vyjmenovány možnosti předání podniku a navržen základní koncept nástupnictví z otce na syny. Součástí jsou také doporučení, která pomohou majiteli úspěšně provést výměnu generací.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the theme of the succession of KOLLLERT ELEKTRO Ltd, a family-owned company in Liberec. In the introduction, there is a theoretical definition of a family business and related terms. The next chapter describes specific features of family-owned businesses and their strenghts and weaknesses. Two following chapters deal with the process of succession, and the succession plan processing. Firstly the practical part introduces the selected family-owned company. Secondly the business environment strategic analysis including PESTE analysis, sector analysis, analysis of marketing mix and financial analysis is carried out. In the practical part is also evaluated the vitality of the company based on the research project of a team of authors at the Technical University of Liberec. The final part lists the succession alternatives and suggests the basic concept of succession from father to sons. It includes also recommendations, which will help with a successfull process of the generation exchange.en
dc.description.mark
dc.format102 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202102892
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160368
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemHOŘČIČKOVÁ, Zuzana. 2019. Participation of the young generation in family-owned businesses. ACC Journal: Science of economics. 25 (2): 100-108. ISSN 1803-9782. itemMACHEK, Ondřej. 2017. Rodinné firmy. Praha: C. H. Beck. Beckova edice ekonomie. ISBN: 978-80-7400-638-8. itemPETRŮ, Naděžda. 2020. Rodinné podnikání fenomén, příležitost, budoucnost. Praha: Vysoká škola finanční itema správní. ISBNtp~tp978-80-7408-207-8. itemSERVUS, Stanislav, David ELISCHER a Tomáš HORÁČEK. 2018. Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-643-4. itemZELLWEGER, Thomas.~2017. Managing the family business: theory and practice. 1hindexst ed. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78347-070-9. itemPROQUEST. 2018. Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest.~[cit. 2020-09-24]. Dostupné z:~http://knihovna.tul.cz/. enditemize parKonzultant:~Mgr. Martina Kollertovápar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectElektrocs
dc.subjectgenerační výměnacs
dc.subjectnástupnický pláncs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectrodinné podnikánícs
dc.subjectElectroen
dc.subjectFamilyen
dc.subjectFamily Businessen
dc.subjectGeneration Exchangeen
dc.subjectSuccession Planen
dc.titleRodinné podnikání a řešení otázky nástupnictvícs
dc.titleFamily business and solving the issue of succession.en
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMPP
local.degree.programmePodniková ekonomika
local.degree.programmeabbreviationN0413A050007
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000293
local.identifier.stag41708
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis70411a24-e6d8-4af0-b77c-6b0144dd278e
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2892
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_FIN_pdf.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP.pdf
Size:
644.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponentsky_posudek_DP_Kraibichova.pdf
Size:
813.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP